1. DESEMBER

Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslo

Kl. 10.15-16.00 (registrering fra kl. 09.30)

Konferansen strømmes direkte på Helsedirektoratets Facebook-side, og kan også sees i opptak senere på vår YouTube-kanal.   

Målsetting med konferansen

Sentrale og lokale helsemyndigheter, fastleger, deres samhandlere og brukere skal bidra til en felles forståelse av fastlegeordningens utfordringer og komme med forslag til løsninger på utfordringer.

Program

Del 1. Fastlegeordningen. Hva har vi oppnådd?

10.15–10.20  Helsedirektoratet ønsker velkommen – Svein Lie, Direktør divisjon primærhelsetjenester, Karin Straume, Direktør divisjon kompetanse og personell

10.20–10.40  Utvikling av fastlegeordningen – Bjørn Guldvog, Helsedirektør

10.40–11.20  Hva har vi oppnådd – hva er utfordringene? – Gunn Marit Helgesen, Styreleder KS, Marit Hermansen, President Legeforeningen

11.20–11.35 Pause

Del 2. Forventninger til fastlegeordningen
11.35–11.55  Pasientenes forventninger– Anne Lise Kristensen, Pasientombud i Oslo og Akershus

11.55–12.15  Fastlegenes forventninger – Tom Ole Øren, Leder Allmennlegeforeningen

12.15–12.35  Kommunenes forventninger – Sigrid Askum, Fagleder KS

12.35–12.50  Diskusjon mellom innlederne og salen

12.50–13.20  Lunsj

Del 3. Løsninger 
13.20–13.40  Ledelse og samarbeid med fastlegene – Nina Mevold, Kommunaldirektør Bergen kommune

13.40–14.00  Fastlegenes oppgaveportefølje – hvordan sikre pasientene god diagnostikk, behandling og oppfølging i fremtiden? – Petter Brelin, Leder Norsk forening for allmennmedisin

14.00–14.15  Pilotprosjekt for spesialistutdanning i allmennmedisin i Hordaland og Sogn og Fjordane – ALIS VEST – Rolf Martin Tande, Kommuneoverlege Masfjord kommune

14.15–14.30  Pause

14.30–14.45  Utdanning av allmennleger i Finnmark – Eivin Merok, Fylkeslege Finnmark

14.45–15.00  Løsningsforslag fra grasrota – Åse Nordberg, fastlege Charlottenlund legesenter, Tor Magne Johnsen, fastlege Midtbyen legesenter. Begge er spesialister i allmennmedisin og universitetslektorer ved NTNU

15.00–15.15  Ledelse og samarbeid med fastlegene i kommunene – Bjørnar Nyen, Kommuneoverlege Porsgrunn kommune

15.15–15.30  Diskusjon med innlederne og salen

15.30–16.00  Oppsummering og avslutning – Karin Straume, Divisjonsdirektør kompetanse og personell, Svein Lie, Divisjonsdirektør primærhelsetjenester

Det tas forbehold om endringer i programmet

Program i PDF: FASTLEGEKONFERANSEN 2017

Påmelding

  • Begrenset antall plasser (100 stk.) – først til mølla
  • Ingen konferanseavgift
  • Deltakerne må selv betale reise og opphold
  • Påmelding til Elin.Johanne.Saether@helsedir.no
  • Legeforeningen er søkt om godkjenning av konferansen for spesialiteten i allmennmedisin
  • Konferansen vil bli strømmet og kan også sees i etterkant.