3. DESEMBER

Helsedirektoratets nye lokaler på Storo, Vitaminveien 4, Oslo

Kl. 11.30–15.45 (registrering fra kl. 11)

​Bakgrunn

Tilskudd for å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning og å skape aktivitet, deltakelse, møteplasser og sosialt fellesskap har vært delt ut siden 2013.

Opprinnelig het tilskuddsordningen Aktivitet eldre- og seniorsentra og var knyttet til etablering og utvikling av aktivitets- og seniorsentre rundt i landet. Den skiftet senere navn til Aktivitet for seniorer og eldre, slik at det også kunne gis tilskudd til aktiviteter for seniorer/eldre som ikke var knyttet til egne senior- og aktivitetssentre.

I 2017 endret tilskuddet navn til Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet, og målgruppen ble utvidet til å omfatte grupper som står i fare for å oppleve ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning, fortrinnsvis seniorer og eldre. Tilskuddsordningen har blitt evaluert i år.

Om samlingen

Helsedirektoratet inviterer igjen til erfaringssamling der noen av tilskuddsmottakerne fra 2017 presenterer sine prosjekter. Vi får også en gjennomgang av evalueringen. Hensikten med erfaringssamlingen er å spre erfaringer og inspirere til nye gode prosjekter.

Målgruppe

Samlingen er for alle som jobber med målgruppen for ordningen i kommuner, fylkeskommuner og hos fylkesmenn, eldreråd, folkehelserådgivere/-koordinatorer, helse- og omsorgsrådgivere og frivillige/ideelle organisasjoner/stiftelser og andre relevante.

Foreløpig program

11:00 Registering med kaffe/te og lett servering

  • Velkommen og innledning v/Helsedirektoratet
  • Evaluering av tilskuddsordningen v/Oslo Economics
  • Presentasjoner fra et utvalg tilskuddsmottakere
  • Diskusjoner i plenum

15:45 Avslutning og vel hjem

Praktisk informasjon

Samlingen er gratis og det vil bli lett servering. Reisen til og fra samlingen og opphold i forbindelse med samlingen dekkes ikke. Husk legitimasjon ved ankomst.

Plassering på kart: Helsedirektoratet, Vitaminveien 4, Storo.

Adkomst med kollektivtrafikk

Man kommer seg enklest til Vitaminveien 4 (fra Oslo S/Jernbanetorget):

  • T-bane nr 5 Ringen
  • Buss nr 30 Nydalen
  • Trikk nr 11 og 12 Kjelsås/Grefsen

Parkering

  • Gateparkering i en av sidegatene (kan være vanskelig å finne plass).
  • Parkeringshus på Storo Storsenter, rett over gaten for Helsedirektoratet.

Strømming

Arrangementet blir strømmet på Helsedirektoratets Youtube-kanal.

Påmelding

Påmelding (questback.no)

Det er begrenset med plass, men samlingen skal strømmes. Presentasjoner vil sendes ut i etterkant til deltakerne og dem som ber om det.

Kontakt

Ellinor Sundseth
Christina Hildonen

Påmeldingsfrist: 27. november 2018