3. DESEMBER

Helsedirektoratets nye lokaler på Storo, Vitaminveien 4, Oslo

Kl. 11.30–15.45 (registrering fra kl. 11)

​Bakgrunn

Tilskudd for å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning og å skape aktivitet, deltakelse, møteplasser og sosialt fellesskap har vært delt ut siden 2013.

Opprinnelig het tilskuddsordningen Aktivitet eldre- og seniorsentra og var knyttet til etablering og utvikling av aktivitets- og seniorsentre rundt i landet. Den skiftet senere navn til Aktivitet for seniorer og eldre, slik at det også kunne gis tilskudd til aktiviteter for seniorer/eldre som ikke var knyttet til egne senior- og aktivitetssentre.

I 2017 endret tilskuddet navn til Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet, og målgruppen ble utvidet til å omfatte grupper som står i fare for å oppleve ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning, fortrinnsvis seniorer og eldre. Tilskuddsordningen har blitt evaluert i år.

Om samlingen

Helsedirektoratet inviterer igjen til erfaringssamling der noen av tilskuddsmottakerne fra 2017 presenterer sine prosjekter. Vi får også en gjennomgang av evalueringen. Hensikten med erfaringssamlingen er å spre erfaringer og inspirere til nye gode prosjekter.

Målgruppe

Samlingen er for alle som jobber med målgruppen for ordningen i kommuner, fylkeskommuner og hos fylkesmenn, eldreråd, folkehelserådgivere/-koordinatorer, helse- og omsorgsrådgivere og frivillige/ideelle organisasjoner/stiftelser og andre relevante.

Program

11:00 Registering med kaffe/te og lett servering

11:30 Velkommen og innledning v/Helsedirektoratet

11:35 Evaluering av tilskuddsordningen v/Christoffer Bugge og Kine Pedersen, Oslo Economics

12:20 Kort informasjon om tilskudd for 2019 v/Christina Hildonen, Helsedirektoratet

12:30 Kort benstrekk – 15 min

12:45 «Kløvertur – en turopplevelse som gir mer livsglede og bedre helse – Et initiativ fra Norske Kvinner» v/Anne-Bente Stigen Berg, Norske kvinners sanitetsforening

13:00 «Bruk for deg! Rekruttering av eldre for yngre med forebygging av ensomhet som resultat» v/Solfrid Nilsen, Holmestrand kommune

13:15 «Nordkapp bo- og servicesenter – En møteplass for alle» v/Stine Kjosbakken, Nordkapp kommune

13:30 «Tur- og mestringsgruppe» v/Eva Brobak Hansen, Stiftelsen kirkens bymisjon, Trondheim

13:45 Spørsmål i plenum

14:00 Benstrekk & mingling – 30 min

14:30 «Aktive eldre klarer seg bedre både psykisk og fysisk» v/Åshild Strømmesen, Brensholmen/Sommarøy utviklingslag

14:45 «Friluftstrim for seniorer i park» v/Hanne Tretterud Lund, Den norske turistforening, Oslo og omegn

15:00 «Nes Kafè» v/Heidi Sann, Nes kommune

15:15 «Ett skritt på vei» v/Signe-Marie Aaslund og Christer Lilienberg, Stiftelsen Crux, Skien

15:30 Spørsmål i plenum

15:45 Avslutning og vel hjem

(Med forbehold om endringer)

Praktisk informasjon

Samlingen er gratis og det vil bli lett servering. Reisen til og fra samlingen og opphold i forbindelse med samlingen dekkes ikke. Husk legitimasjon ved ankomst.

Plassering på kart: Helsedirektoratet, Vitaminveien 4, Storo.

Adkomst med kollektivtrafikk

Man kommer seg enklest til Vitaminveien 4 (fra Oslo S/Jernbanetorget):

  • T-bane nr 5 Ringen
  • Buss nr 30 Nydalen
  • Trikk nr 11 og 12 Kjelsås/Grefsen

Parkering

  • Gateparkering i en av sidegatene (kan være vanskelig å finne plass).
  • Parkeringshus på Storo Storsenter, rett over gaten for Helsedirektoratet.

Strømming

Arrangementet blir strømmet på Helsedirektoratets Youtube-kanal.

Påmelding

Påmelding (questback.no)

Det er begrenset med plass, men samlingen skal strømmes. Presentasjoner vil sendes ut i etterkant til deltakerne og dem som ber om det.

Kontakt

Ellinor Sundseth
Christina Hildonen

Påmeldingsfrist: 30. november 2018