1. NOVEMBER

Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslo

Kl. 10–15.30

Bakgrunn

Tilskudd for å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning, gjennom å skape aktivitet, deltakelse, møteplasser og sosialt fellesskap har vært delt ut siden 2013.

Opprinnelig het tilskuddsordningen «Aktivitet eldre- og seniorsentra» og var knyttet til etablering og utvikling av aktivitets- og seniorsentre rundt i landet. Den skiftet senere navn til «Aktivitet for seniorer og eldre», slik at det også kunne gis tilskudd til aktiviteter for seniorer/eldre som ikke var knyttet til egne senior- og aktivitetssentre.

Fra 2017 heter ordningen «Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet».

Om konferansen

Helsedirektoratet inviterer nå til en erfaringskonferanse der noen av tilskuddsmottakerne fra 2015 og 2016 presenterer sine prosjekter. Hensikten med erfaringskonferansen er å spre erfaringer og inspirere til nye prosjekter.

Helsedirektoratet har tidligere arrangert erfaringskonferanser i 2014 og 2015.

Program (PDF)

Målgruppe

Frivillige organisasjoner, kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, fylkeseldreråd, kommunale eldreråd, folkehelserådgivere/-koordinatorer, helse- og omsorgsrådgivere og andre relevante.

Praktisk og påmelding

Erfaringskonferansen er gratis og det vil bli servert enkel lunsj. Reisen til og fra konferansen og opphold i forbindelse med konferansen dekkes ikke. For å kunne delta, kreves det påmelding.

Påmelding (questback.com)

Det er begrenset med plass, så dersom du er påmeldt men ikke kan delta, ønsker vi tilbakemelding til mailadressen i kontaktfeltet.

Følg konferansen direkte

Det er mulig å følge konferansen via direkteoverføring. Ring 998813@uc.nhn.no for å kople deg på med Lync, Skype eller tilsvarende program. Vi har dessverre ikke mulighet for å tilby brukerstøtte for oppkopling under konferansen.