20. MARS

Helsedirektoratets auditorium, Universitetsgata 2, Oslo

Kl. 8.30–10 (frokost fra 8.00)

Helse og livskvalitet er sosialt skjevfordelt i den norske befolkningen. De med best økonomi og lengst utdanning er de som også lever lengst og har best helse. Helseforskjellene skyldes ulikhet i ressurser, grunnleggende sosiale forhold, og individuelle risikofaktorer. Men hvilken rolle spiller helsetjenesten?

For Helsedirektoratet er det viktig å følge med på om det er lik tilgang til helse- og omsorgstjenestene uavhengig av bl.a. sosioøkonomiske forhold, og at tjenestene ikke bidrar til å skape større helseforskjeller. Vi vil derfor presentere noen nye rapporter som belyser tematikken.

Program

8.30
Velkommen

8.35
I 2016/2017 gjennomførte SSB et oppdrag for Helsedirektoratet der de kartla i hvilken grad det er sosiale forskjeller i bruk av helsetjenester med utgangspunkt i dataene fra levekårsundersøkelsen om helse i 2015. Rapporten ble publisert i 2017, og på seminaret ønsker vi å belyse noen av hovedfunnene i rapporten. Elin Skretting Lunde, Berit Otnes og Jorun Ramm vil presentere noen hovedfunn fra rapporten.

9.05
Jon Ivar Elstad, forsker ved Nova, viser til flere undersøkelser som har sett på sosiale forskjeller i bruk av helsetjenester, men vil også se nærmere på hva vi vet om sosial ulikhet i behandlingsutfall og mulige forklaringer på det.

9.30
På oppdrag for Helsedirektoratet har Sverre Grepperud, professor ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (UiO), sett på bruk av private behandlingsforsikringer og mulige konsekvenser det har for effektivitet og fordeling av helsetjenester. Grepperud vil presentere hovedfunnene i sin gjennomgang.

Påmelding og praktisk

Seminaret er gratis. Kaffe og enkel frokost serveres mellom klokka 8 og 8.30. På grunn av frokostserveringen vil vi at du melder deg på seminaret:

Påmelding (questback.com)