30.-31. MAI

Quality Hotel Fredrikstad

 

«Psykisk helse og rus - i samme hus»

Konferansen vil ha fokus på lederutfordringer knyttet til aktuelle faglige tema og nye oppgaver som fagfeltene er satt til å løse.

Sentralt blir samarbeid om pasienter med ROP-lidelser, føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet og pakkeforløp for psykisk helse og rus. Det vil bli satt av god tid til erfaringsutveksling mellom deltakerne og dialog med helsemyndighetene.

Det er ingen konferanseavgift, men reise, dagpakker og opphold betales av deltakerne. Begrenset deltakerantall.

Lenke til program og informasjon om påmelding nedenfor.

Målgrupper

  • DPS-ledere
  • TSB-ledere i poliklinikker/ambulant tjeneste
  • Ledelse på HF-nivå innen psykisk helsevern/TSB
  • Utvalgte brukerorganisasjoner
  • Utvalgte fagorganisasjoner 

Kontaktinformasjon

Karin Irene Gravbrøt, karin.irene.gravbrot@helsedir.no 

Helse Sør-Øst RHF og Helsedirektoratet ønsker velkommen til Fredrikstad!

Påmeldingsfrist: 21. april