30.-31. MAI

Quality Hotel Fredrikstad

 

​«Psykisk helse og rus - i samme hus»

Programmet er ikke endelig fastsatt, men konferansen vil ha fokus på lederutfordringer knyttet til aktuelle faglige tema og nye oppgaver som fagfeltene er satt til å løse.  Sentralt blir samarbeid om pasienter med ROP-lidelser, føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet og pakkeforløp for psykisk helse og rus. Det vil bli satt av god tid til erfaringsutveksling mellom deltakerne og dialog med helsemyndighetene.

Det er ingen konferanseavgift, men reise, dagpakker og opphold betales av deltakerne. Begrenset deltakerantall.

Invitasjon med program og informasjon om påmelding sendes ut i mars.

Målgrupper

DPS-ledere
TSB-ledere i poliklinikker/ambulant tjeneste
Ledelse på HF-nivå innen psykisk helsevern/TSB
Utvalgte brukerorganisasjoner
Utvalgte fagorganisasjoner 

Kontaktinformasjon

Helse Sør-Øst RHF:  

Anne Aasen, anne.aasen@helse-sorost.no 
Guri Spilhaug, guri.spilhaug@helse-sorost.no

Helsedirektoratet: 

Karin Irene Gravbrøt, karin.irene.gravbrot@helsedir.no 
Siri Strømsmo; siri.stromsmo@helsedir.no

Helse Sør-Øst RHF og Helsedirektoratet ønsker velkommen til Fredrikstad!

Påmeldingsfrist: 21. april

skriv ut del på facebook del på twitter