1. NOVEMBER

Radisson Blu Airport hotell

10.00-15-30

Målgruppe

Brukerorganisasjoner og andre interesserte.

Tema

Som LAR-bruker vil du få anledning til å drøfte temaer som:

  • Legemiddelvalg
  • Henteordning
  • Forskrivning av benzodiazepiner i LAR
  • Bruk av rusmidler i LAR-behandling
  • Ettervern, økonomi og Nav-tjenester
  • Brukermedvirkning, ansvarsgrupper og IP
  • Eldre i LAR - særlige utfordringer
  • Ut av LAR

Brukerrådslaget vil ledes av brukerrepresentantene i arbeidsgruppa.

Påmelding

Påmelding til gwe@helsedir.no innen 13. oktober

Oppgi hvor du kommer fra (fylke) og eventuelt hvilken brukerorganisasjon du kommer fra.

Reiseutgifter

Helsedirektoratet dekker reiseutgifter, men ikke utgifter til overnatting. 

Påmeldingsfrist: 13. oktober