31.-1. MAI-JUN

Helsedirektoratets auditorium, Universitetsgata 2

08.30 - 15.00

​Målgruppe

Målgruppen for kurset er ansatte i frisklivssentraler. 

Det forventes at deltakerne har noe bakgrunn og interesse for ernæringslære, da kurset tar utgangspunkt i formidling og kommunikasjon om kosthold. Kurset veksler mellom hvordan man bruker kursmateriellet (teoridel) og praktiske oppgaver, hvor det er aktiv deltakelse fra deltakere og gir rom for erfaringsutveksling. Det forventes også at deltakerne holder, eller planlegger å avholde egne «Bra mat»-kurs i sin hjemkommune. 

Om kurset

Dag 1: Gjennomgang av de nasjonale kostrådene, utvikling i norsk kosthold, "Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2017-2021" samt kursmateriellet. Kursmateriellet  inkluderer kurslederhefte, faktaark og powerpoint-presentasjoner. Hovedtemaer er hvordan lede et slikt kurs, anbefalinger for antall møter og antall deltakere, samt en oppsummering av informasjon om ernæring dekket under kurskveldene og forslag til hvordan formidle anbefalt informasjon. I tillegg blir det en praktisk del med gruppeoppgaver og diskusjon sammen med andre deltakere.

Dag 2: Innføring i motiverende intervju, en samtaleteknikk som fokuserer på motivasjonen for å endre livsstil. Sentrale temaer vil være:

  • kursledelse og gruppedynamikk
  • personlig utgangspunkt og kurslederrolle
  • praktiske rammer og utfordringer
  • kommunikasjon og positiv utfordring
  • endringsforståelse og mestringsorientering
  • glipp og tilbakefall
  • hvordan ivareta gode endringer

For å få kursbevis må deltakeren være til stede begge dager. 

Program

Dag 1: Kostholdsdel – «Bra mat»-kursmateriellet

08.30–09.00
Kaffe/te

09.00–10.00
De nasjonale kostholdsanbefalingene og utvikling i norsk kosthold,"Handlingsplan for bedre kosthold" v/Guro Berge Smedshaug, Helsedirektoratet

10.00–10.15 Kort pause

10.15-11.45

Gjennomgang av kursmateriellet (kurslederhefte, faktaark og power-point presentasjoner) v/ veileder for fysisk aktivitet, kosthold og psykisk helse Christel Dahl fra Sandnes kommune

Introduksjon til gruppeoppgaver

11.45-12.30 Lunsj

12.30–13.15
Gruppeoppgaver i mingleområdet utenfor auditoriet

13.15–14.00
Diskusjon av gruppeoppgaver, gjennomgang av kursmateriellet fortsetter

14.00-14.15 Kort pause

 14.15-15.00 Erfaringer/tips til gjennomføring av «Bra mat»-kurs ved Christel Dahl

Dag 2: Motiverende intervju

09:30-10.15
Registrering/kaffe i mingleområdet

10.15–11.30
Motiverende intervju ved psykolog Magne Vik

11.30–12.15
Lunsj

12.15–13.30 Motiverende intervju forts.

13.30-13.45 Kort pause m/kaffe

13.45-15.00 Motiverende intervju forts.

Undervisningsformen vil bli en blanding av forelesning, refleksjon og erfaringsutveksling.

Påmelding og praktisk informasjon 

Påmelding til kurset

Påmeldingsfrist: 15.mai 2018 eller til det blir fulltegnet. Begrensede plasser, førstemann-til-mølla-prinsippet gjelder. Maks antall deltakere er 60 personer.

Kursmateriell og lunsj dekkes av Helsedirektoratet, men reiseutgifter og opphold må dekkes av den enkelte deltaker.

Kontaktperson guro.berge.smedshaug@helsedir.no