31.-1. MAI-JUN

Helsedirektoratets auditorium, Universitetsgata 2

 

​Målgruppe

Målgruppen for kurset er ansatte i frisklivssentraler. 

Det forventes at deltakerne har noe bakgrunn og interesse for ernæringslære, da kurset tar utgangspunkt i formidling og kommunikasjon om kosthold. Kurset veksler mellom hvordan man bruker kursmateriellet (teoridel) og praktiske oppgaver, hvor det er aktiv deltakelse fra deltakere og gir rom for erfaringsutveksling. Det forventes også at deltakerne holder, eller planlegger å avholde egne «Bra mat»-kurs i sin hjemkommune.

Om kurset

Dag 1: Innføring i motiverende intervju, en samtaleteknikk som fokuserer på motivasjonen for å endre livsstil. Sentrale temaer vil være:

  • kursledelse og gruppedynamikk
  • personlig utgangspunkt og kurslederrolle
  • praktiske rammer og utfordringer
  • kommunikasjon og positiv utfordring
  • endringsforståelse og mestringsorientering
  • glipp og tilbakefall
  • hvordan ivareta gode endringer

For å få kursbevis må deltakeren være til stede begge dager.

Program

Dag 1: Motiverende intervju (9.15–15.00)

08.30–09.00
Registrering/kaffe/te

09.00–09.15 Velkommen og praktiske opplysninger v/Helsedirektoratet

09.15–10.15 Motiverende intervju ved psykolog Magne Vik

Pause (15 min)

10.30–11.30 Motiverende intervju forts.

11.30–12.15 Lunsj

12.15–13.30 Motiverende intervju forts.

Pause

13.45–15.00 Motiverende intervju forts.

Dag 2: Kostholdsdel – «Bra mat»-kursmateriellet (9.30-15.15)

09.30–10.00 Registrering /kaffe/te

10.05–10.10 Velkommen og praktiske opplysninger

10.10–10.45 De nasjonale kostholdsanbefalingene, Utvikling i norsk kosthold, Handlingsplan for bedre kosthold 2017–2021 v/Guro Berge Smedshaug, Helsedirektoratet

Pause (15 min)

11.00–12.15 Gjennomgang av kursmateriellet (kurslederhefte, faktaark og power-point presentasjoner) v/ veileder for fysisk aktivitet, kosthold og psykisk helse Christel Dahl fra Sandnes kommune

Introduksjon til gruppeoppgaver

12.15–12.45 Lunsj i kantina

12.45–13.15 Gruppeoppgaver i mingleområdet utenfor auditoriet

13.15–14.00 Resultat av gruppeoppgaver i plenum, gjennomgang av kursmateriellet forts.

Pause (15 min)

14.15–15.15 Gjennomgang av kursmateriellet forts. Erfaringer/tips til gjennomføring av «Bra mat»-kurs ved Christel Dahl

Undervisningsformen vil bli en blanding av forelesning, refleksjon og erfaringsutveksling.

Påmelding og praktisk informasjon

Påmelding til kurset

Påmeldingsfrist: 15. mai 2018 eller til det blir fulltegnet. Begrensede plasser, førstemann-til-mølla-prinsippet gjelder. Maks antall deltakere er 60 personer.

Kursmateriell og lunsj dekkes av Helsedirektoratet, men reiseutgifter og opphold må dekkes av den enkelte deltaker.

Kontaktperson guro.berge.smedshaug@helsedir.no