4.-5. SEPTEMBER

Helsedirektoratets auditorium, Universitetsgata 2, Oslo

Kl. 08.30–15

Målgruppe

Kurset er for ansatte i frisklivssentraler.

Det forventes at deltaker har noe bakgrunn og interesse for ernæringslære, da kurset tar utgangspunkt i formidling og kommunikasjon om kosthold. Kurset veksler mellom hvordan bruke kursmateriellet (teoridel) og praktiske oppgaver, hvor det er aktiv deltakelse fra deltakere og gir rom for erfaringsutveksling. Det forventes også at deltakerne holder, eller planlegger å avholde egne «Bra mat»-kurs i sin hjemkommune.

Om kurset

Dag 1  gir innføring i motiverende intervju, en samtaleteknikk som fokuserer på motivasjonen for å endre livsstil. Sentrale temaer vil være:

  • kursledelse og gruppedynamikk
  • personlig utgangspunkt og kursleder rolle
  • praktiske rammer og utfordringer
  • kommunikasjon og positiv utfordring
  • endringsforståelse og mestringsorientering
  • glipp og tilbakefall
  • hvordan ivareta gode endringer

Dag 2 gir et grunnlag for å kunne holde et «Bra mat for bedre helse»-kurs i din hjemkommune. Det blir en gjennomgang av hvordan å bruke kursmateriellet. Dette inkluderer kurslederhefte, faktaark og powerpoint-presentasjoner. Hovedtemaer er hvordan lede et slikt kurs, anbefalinger for antall møter og antall deltakere, samt en oppsummering av informasjon om ernæring dekket under kurskveldene og forslag til hvordan formidle anbefalt informasjon. I tillegg blir det en praktisk del med oppgaver og diskusjon sammen med andre deltakere.

For å få kursbevis må deltakeren være til stede begge dager.

Program

Dag 1: Motiverende intervju

08.30–09.00
Registrering/kaffe

09.00–11.30
Motiverende intervju ved psykolog Magne Vik

11.30–12.15
Lunsj

12.15–15.00
Motiverende intervju forts.

Undervisningsformen vil bli en blanding av forelesning, refleksjon og erfaringsutveksling.

Dag 2: Kostholdsdel – «Bra mat»-kurskonseptet

08.30–09.00
Kaffe/te

09.00–10.00
De nasjonale kostholdsanbefalingene og utvikling i Norsk kosthold ved Helsedirektoratet

10.00–11.30
Gjennomgang av kursmateriellet (kurslederhefte, faktaark og power-point presentasjoner) ved veileder for fysisk aktivitet, kosthold og psykisk helse Christel Dahl fra Sandnes kommune

Introduksjon til gruppeoppgaver

11.30–12.15
Lunsj

12.15–13.30
Gruppeoppgaver i mingleområdet utenfor auditoriet

13.30–15.00
Diskusjon av gruppeoppgaver, gjennomgang av kursmateriellet fortsetter, samt erfaringer/tips til gjennomføring av «Bra mat»-kurs ved Christel Dahl

Praktisk og påmelding

Maks antall deltakere er 60 personer.

Kursmateriell og lunsj dekkes av Helsedirektoratet, men reiseutgifter og opphold må dekkes av den enkelte deltaker.

Du kan få informasjon ved å sende en epost til Marianna Tarasti.

Påmeldingsfrist: 15. august eller til det blir fulltegnet. Begrensede plasser, førstemann-til-mølla-prinsippet gjelder.