6. JUNI

Vika kino, Ruseløkkveien 14, Oslo

Kl. 9-16

Ett av målene i strategien "Bolig for velferd" er en mer helhetlig og effektiv innsats for å reduserer bostedsløshet. Konferansen har derfor særlig oppmerksomhet rettet mot bostedsløse med rus- og/eller psykiske helseutfordringer.

Resultatet fra kartleggingen av bostedsløse i 2016 er klar og vil bli lagt fram denne dagen.

Meld deg på konferansen

Politisk og administrativ ledelse, virksomhetsledere og operativt ansatte i kommunene, Nav og direktoratene, samt bruker- og interesseorganisasjoner inviteres til en dag med aktuelle innlegg og paneldebatter.

Det er Arbeids- og velferdsdirektoratet, Helsedirektoratet, Kriminaldirektoratet og Husbanken som inviterer til arrangementet. Medvirkende kommuner er Halden, Elverum, Hamar og Lillehammer.

Påmeldingsfrist: 30. mai 2017 (kl. 15:00)