29.-30. MAI

Trondheim (Scandic Nidelven)

 

Vi inviterer til et todagers kurs som skal utvikle og styrke ulike kompetanser for å lykkes med samarbeid både innad i kommunen og i lokalsamfunnet for øvrig.

Målgruppe

Kurset henvender seg primært til ledere, planleggere, folkehelsekoordinatorer og andre som ønsker å styrke sine kompetanser i å jobbe tverrsektorielt for en helsevennlig samfunnsutvikling.

Det anbefales at hver kommune er representert med minst to deltakere for å øke utbyttet av gruppearbeid og refleksjoner over praksis i kommunen.

Om kurset

Det avholdes to kurs i 2018. Kursene er identiske, og hver deltaker deltar derfor enten i Trondheim i mai eller i Oslo i september.

Kurset er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, KS og Sunne kommuner – WHOs norske nettverk. Det bygger på anbefalinger gitt i rapporten "Tackling Health Inequalities Locally: The Scandinavian Experience", og er inspirert av et lignende kurs utarbeidet av WHO Europa i 2016.

Les mer om kurset (sunnekommuner.no)

​God helse i befolkningen er samfunnets viktigste kapital. Derfor er helsefremmende arbeid og utjevning av sosiale helseforskjeller helt essensielt for å nå målet om en bærekraftig samfunnsutvikling.

Påmelding

  • 29.–30. mai i Trondheim (Scandic Nidelven). Påmeldingsfrist: 3. mai 2018

Meld deg på her (questback.com)

Les mer om eller meld deg på kurs i Oslo 6.–7. september i Oslo.

Påmeldingsfrist: 3. mai 2018