30. JANUAR

Radisson Blu Airport Hotell

Kl. 09.30 - 15.00

​Program 

09.30 Registrering

10.00 Velkommen

10.20 Ny spesialistutdanning.

  • Hvorfor ny utdanning og hva er hovedgrepene?
  • Om læringsmål aktiviteter og vurdering/utdanningsplaner
  • Presentasjon av kompetanseportal
  • Registrering som utdanningsvirksomhet
  • Individuell veiledning
  • Ny utdanning - ofte stilte spørsmål

12.00 Lunsj

12.30 Innholdet i utdanningen - læringsmål

  • Allmennmedisin
  • Samfunnsmedisin
  • Arbeidsmedisin

 13.30 Gruppediskusjoner – spørsmål og planlegging

Gruppene blir fasilitert av Helsedirektoratet og settes sammen etter spesialitet og felles interesser.

14.30 Oppsummering

15.00  Konferansen slutt

Direkteoverføring av konferansen

Påmeldingen er avsluttet