30. JANUAR

Radisson Blu Airport Hotell

Kl. 09.30 - 15.00

Direkteoverføring av konferansen

Konferansen vil bli lagt ut i sin helhet i etterkant. 

Mer om allmenn-, samfunn- og arbeidsmedisin (ASA) i spesialistutdanningens del 3

​Program 

09.30 Registrering

10.00 Velkommen v/ møteleder Heidi Stien

10.10 Ny spesialistutdanning.

  • Hvorfor ny utdanning og hva er hovedgrepene? v/Karin Straume, Helsedirektoratet
  • Utdanningsplaner v/Heidi Stien, Helsedirektoratet
  • Arena for samarbeid v/ Liv Overaae, KS
  • Individuell veiledning v/Hans Høvik, Dalen legesenter
  • Kommunen og private som utdanningsvirksomhet v/Randi Moen Forfang, Helsedirektoratet
  • Ny utdanning - ofte stilte spørsmål v/Andreas Wedervang Resell, Helsedirektoratet
  • Presentasjon av kompetanseportal v/ Geir Arnhoff, Dossier Solutions

12.00 Lunsj

12.30 Innholdet i utdanningen - læringsmål

  • Allmennmedisin v/ Hans Høvik, spes.kom. Allmennmedisin, DNLF
  • Arbeidsmedisin v/ Hans Magne Gravseth, spes.kom. Arbeidsmedisin, DNLF
  • Samfunnsmedisin v/ Franz Leonard Nilsen, spes.kom. Samfunnsmedisin, DNLF

 13.30 Gruppediskusjoner – spørsmål og planlegging

Gruppene blir fasilitert av Helsedirektoratet og settes sammen etter spesialitet og felles interesser.

14.30 Oppsummering

15.00  Konferansen slutt

Påmeldingen er avsluttet