24. NOVEMBER

Det Norske Teatret, Kristian IVs g. 8, Oslo

Kl. 10–17

Årets arkitekturdag  «Sykt lykkelig! Om arkitektur og folkehelse» (arkitektur.no). Gode boliger, møteplasser, opplevelsen av trygghet, gang- og sykkelanlegg og nærhet til det du trenger i hverdagen er viktig for helse og livskvalitet.

Målgruppe

Arkitekturdagen er en viktig møteplass der arkitekter, planleggere, folkehelsefolk og andre kan møtes for å forstå, lære og knytte kontakter, i arbeidet for et trygt og helsefremmende samfunn.

Program og påmelding

Informasjon og påmelding (arkitektur.no)

Norske arkitekters landsforbund (NAL) samarbeider med Helsedirektoratet om Arkitekturdagen.

 

skriv ut del på facebook del på twitter