31. OKTOBER

Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslo

Kl. 12–16

Helsedirektoratet har som oppdrag å følge opp regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn. Det er initiert tre forskningsprosjekter som presenteres på fagseminaret:

  • Kommunenes planlegging og tiltak for en aldrende befolkning v/Marit Helgesen, NIBR
    Presentasjon av en surveyundersøkelse blant alle landets kommuner og en kvalitativ undersøkelse blant noen utvalgte kommuner.
  • Mulige konsekvenser av økt yrkesaktivitet blant eldre v/Tale Hellevik og Per Erik Solem, NOVA
    Hvilken effekt vil økt yrkesaktivitet blant eldre få for deres deltakelse i frivillig arbeid og familieomsorg – og hvilken betydning vil det få for deres helse?
  • Lytt til seniorene! Utprøving av medvirkningsmodell for aldersvennlige lokalsamfunn v/Guri Mette Vestby, NIBR
    Presentasjon av en metodeundersøkelse for eldres medvirkning i nærmiljøet.

SSB vil dessuten gi en oversikt over aldring i norske fylker og kommuner. Oslo kommune / WHOs nettverk for aldersvennlige byer og Hammerfest i regi av Nærmiljøprosjektet/fylkeskommunen i Finnmark.

Detaljert program (PDF)

​Målgruppe

De som jobber med seniorer og eldre i kommuner, fylkeskommuner og hos fylkesmenn, folkehelserådgivere/-koordinatorer, helse- og omsorgsrådgivere, frivillige organisasjoner, andre offentlige etater, forskere og andre.

For å kunne delta, kreves det påmelding:

Påmelding (questback.com)

Fagseminaret er gratis. Reisen til/fra, samt opphold i forbindelse med fagseminaret dekkes ikke.

Det er begrenset antall plasser.

Det er mulig å følge konferansen via videooverføring. Ring 998813@uc.nhn.no for å kople deg på med Lync, Skype eller tilsvarende program. Vi har dessverre ikke mulighet for å tilby brukerstøtte under konferansen.