8.-9. NOVEMBER

Scandic Fornebu hotell, Bærum

Kl. 9.00 - 15.00

Målgrupper

Kriminalomsorgen: Fengselsbetjenter, friomsorgen, tilbakeføringskoordinatorer, sosialkonsulenter, fengselsledere og rådgivere fra kriminalomsorgens regioner.

NAV: Kontaktpersoner for samarbeidet med kriminalomsorgen på NAV fylke og NAV-veiledere som jobber i fengsler eller har et særskilt ansvar for å følge opp innsatte.

Helsetjenesten i fengsel: Ansatte i fengselshelsetjenesten og deres ledere, fylkesmennene

Skole i fengsel: Lærere, rådgivere, avdelingsledere, skoleledelse, andre som arbeider opp mot opplæring i kriminalomsorgen.

Det vil være en samling kvelden før den 7.november for de i NAV og kriminalomsorgen som skal bistå FAFO i evalueringen av NAV i fengsel.

Påmelding og program

Se program og meld deg på konferansen her.

Praktisk informasjon

Konferanseavgiften er på kr 1500. Dette inkluderer hele konferansen, lunsj og middag begge dager, samt overnatting. Reisekostnader kommer i tillegg og må dekkes av hver enkelt arbeidsplass.

Kontaktpersoner i  Helsedirektoratet:
Kirsten Mostad Pedersen kirsten.mostad.pedersen@helsedir.no

med kopi til Kirsti Mikalsen kirsti.mikalsen@helsedir.no

Påmeldingsfrist: 14. oktober