16. NOVEMBER

Kulturhuset i Oslo, Youngsgate 6

Kl. 9–16.30

Program

9.30 Åpning av konferansen
Olav V. Slåttebrekk, Helsedirektoratet

10.00 Hva er «stoda» når det gjelder sosial ulikhet i helse i Norge?
Knut Inge Klepp, Folkehelseinstituttet

10.30 Inntekt og ulikhet
Karl Ove Moene, professor i økonomi ved Universitetet i Oslo

11.00 Pause med kaffe

11.15 Oppvekst, ulikhet og barnehagens betydning
Nina Drange, samfunnsøkonom og forsker ved SSB

11.45 Utdanning og ulikhet
Marianne Nordli Hansen, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo

12.15 Arbeid, ulikhet og sosial inkludering
Tone Fløtten, daglig leder ved FAFO

12.45 Lunsj

13.45 Sosioøkonomiske forskjeller i helseatferd
Steinar Krokstad, professor i medisin ved NTNU

14.15 Sosioøkonomiske forskjeller i bruk av helsetjenester
Jon Ivar Elstad, forsker ved NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus

14.45 Pause med kaffe

15.00 Presentasjon av den svenske ulikhetskommisjonens anbefalinger
Olle Lundberg, Professor i Health Equity Studies ved CHESS og leder av den svenske ulikhetskommisjonen

15.30 Oppsummering av dagen
Steinar Westin, professor i sosialmedisin ved NTNU

16.00 Avsluttende kommentar

Registreringsfrist: 1. november 2017