16. NOVEMBER

Kulturhuset i Oslo, Youngsgate 6

Kl. 9-17

Foreløpig program finnes på påmeldingssiden (berg-hansen.no)

Bekreftede plenumsforelesere:

  • Kalle Moene (professor i økonomi ved UiO) om inntekt og ulikhet
  • Nina Drange (samfunnsøkonom og forsker ved SSB) om barnehage og utjevning
  • Tone Fløtten (daglig leder ved FAFO) om arbeid og sosial inkludering
  • Marianne Nordli Hansen (professor i sosiologi ved UiO) om utdanning og ulikhet
  • Steinar Krokstad (professor i medisin ved NTNU) om forskjeller i helseatferd
  • Jon Ivar Elstad (forsker ved NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus) om forskjeller i bruk av helsetjenester
 


 

skriv ut del på facebook del på twitter