Relatert innhold

 

 

Barn & Unge-kongressen 2018https://helsedirektoratet.no/konferanser/barn-unge-kongressen-2018Barn & Unge-kongressen 2018string;#23.-27.string;#APRILRadisson Blu Royal Hotel, Bryggen i BergenPåmeldingsfrist: 1. april 2018
Tobakksavvenning for frisklivssentralerhttps://helsedirektoratet.no/konferanser/tobakksavvenning-for-frisklivssentralerTobakksavvenning for frisklivssentralerstring;#25.string;#APRILHelsedirektoratet, Universitetsgata 2, OsloFrist for påmelding: 6. april 2018
Forskjellig kvalitet i norsk helsetjeneste - årets helsetalehttps://helsedirektoratet.no/konferanser/forskjellig-kvalitet-i-norsk-helsetjeneste-arets-helsetaleForskjellig kvalitet i norsk helsetjeneste - årets helsetalestring;#26.string;#APRILAuditoriet i Helsedirektoratets lokaler, Universitetsgata 2
Helsekonferansen 2018https://helsedirektoratet.no/konferanser/helsekonferansen-2018Helsekonferansen 2018string;#3.-4.string;#MAIClarion Hotel & Congress Oslo Airport
Kurs i hendelsesanalyse og pasientsikkerhethttps://helsedirektoratet.no/konferanser/kurs-i-hendelsesanalyse-og-pasientsikkerhetKurs i hendelsesanalyse og pasientsikkerhetstring;#23.-24.string;#MAIHelsedirektoratet, Universitetsgt. 2, Oslo
Kurslederopplæring i KiB (kurs i mestring av belastning) for frisklivssentralerhttps://helsedirektoratet.no/konferanser/kurslederopplering-i-kib-kurs-i-mestring-av-belastning-for-frisklivssentralerKurslederopplæring i KiB (kurs i mestring av belastning) for frisklivssentralerstring;#28.-29.string;#MAIGardermoen, Comfort Hotel Runway
Bli en bedre brobygger! Tverrsektorielt samarbeid for helsevennlig samfunnsutvikling (Trondheim)https://helsedirektoratet.no/konferanser/bli-en-bedre-brobygger-tverrsektorielt-samarbeid-for-helsevennlig-samfunnsutvikling-trondheimBli en bedre brobygger! Tverrsektorielt samarbeid for helsevennlig samfunnsutvikling (Trondheim)string;#29.-30.string;#MAITrondheim (Scandic Nidelven)Påmeldingsfrist: 3. mai 2018
Møte om legemiddelhåndtering. Behov for nasjonalt målbilde?https://helsedirektoratet.no/konferanser/mote-om-legemiddelhandtering-behov-for-nasjonalt-malbildeMøte om legemiddelhåndtering. Behov for nasjonalt målbilde?string;#29.string;#MAIHelsedirektoratet, Universitetsgata 2, OsloPåmeldingsfrist: 22. mai
Psykisk helsevern for voksne - lederkonferansehttps://helsedirektoratet.no/konferanser/psykisk-helsevern-for-voksne-lederkonferansePsykisk helsevern for voksne - lederkonferansestring;#30.-31.string;#MAIScandic Bergen CityPåmeldingsfrist 15. mars
Bra mat for bedre helse - kurslederkurshttps://helsedirektoratet.no/konferanser/bra-mat-for-bedre-helse-kurslederkursBra mat for bedre helse - kurslederkursstring;#31.-1.string;#MAI-JUNHelsedirektoratets auditorium, Universitetsgata 2
Ny retningslinje for svangerskapsomsorgenhttps://helsedirektoratet.no/konferanser/ny-retningslinje-for-svangerskapsomsorgenNy retningslinje for svangerskapsomsorgenstring;#6.string;#JUNIHelsedirektoratets auditorium, Universitetsgata 2, OsloPåmeldingsfrist: 30. mai
Nasjonal helseberedskapskonferansehttps://helsedirektoratet.no/konferanser/nasjonal-helseberedskapskonferanseNasjonal helseberedskapskonferansestring;#19.-20.string;#JUNITromsø
Allergifriskhttps://helsedirektoratet.no/konferanser/allergifriskAllergifriskstring;#5.string;#SEPTEMBERHelsedirektoratets auditorium, Universitetsgata 2, OsloPåmeldingsfrist 1. juni 2018
Bli en bedre brobygger! Tverrsektorielt samarbeid for helsevennlig samfunnsutvikling (Oslo)https://helsedirektoratet.no/konferanser/bli-en-bedre-brobygger-tverrsektorielt-samarbeid-for-helsevennlig-samfunnsutvikling-osloBli en bedre brobygger! Tverrsektorielt samarbeid for helsevennlig samfunnsutvikling (Oslo)string;#6.-7.string;#SEPTEMBEROslo (Thon Universitetsgaten) Påmeldingsfrist: 23. juni 2018
Fra kunnskap til handling – overvekt og fedme hos barn og unge (Helse Midt-Norge)https://helsedirektoratet.no/konferanser/fra-kunnskap-til-handling-overvekt-og-fedme-hos-barn-og-unge-helse-midt-norgeFra kunnskap til handling – overvekt og fedme hos barn og unge (Helse Midt-Norge)string;#11.-12.string;#SEPTEMBERKunnskapssenteret, KA11, St. Olavs Hospital, Olav Kyrres gate 17, TrondheimPåmeldingsfrist 3. september 2018
Hemovigilansseminarhttps://helsedirektoratet.no/konferanser/hemovigilansseminarHemovigilansseminarstring;#21.string;#NOVEMBEROslo