​Nytt fra 2019

 • Fra januar 2019 skal data om helse- og omsorgstjenester (IPLOS data) sendes til KPR.
 • Helsedirektoraet overtar SSB funksjonen i mottak og tilbakemedlinger av IPLOS data i KPR.
 • Helsedirektoratet er både databehandlingsansvarlig og databehandler for KPR.
 • Ingen endringer i datoer for rapportering.

Frister

 • Rapportering gjøres i perioden 2. - 15. januar
 • Siste frist 15. januar

Prøveinnsending 1.nov-31.des 2018

 • EPJ-leverandørene jobber med å utvikle funksjonalitet for uttrekk og overføring av IPLOS-melding til KPR for 2018.
 • Kommunene må sørge for å oppgradere sin EPJ-programvare.
 • Etter oppgradering kan kommunene gjennomføre prøveinnsending til Helsedirektoratet.
 • Mottak av prøveinnsending åpner 1. november 2018. 

Les mer i informasjonsbrev (PDF).

Krav til hva som skal rapporteres

 • Alle registreringer som er gjort i kommunen innen helse- og omsorgstjenester i perioden 01.01.2018 til 31.12.2018.
 • Kommunene rapporterer inn data i perioden 2. - 15. januar 2019.
 • Det skal rapporteres på kommunen som gjaldt for 2018
 • All rapportering av IPLOS data skal skje elektronisk, ved at IPLOS data trekkes ut av fagsystemet.
 • Data skal sendes inn selv om kommunen ikke har komplette data.
 • Kommune- og bydelsnummer, personidentifikasjon og tildelte tjenester, evt. avslag.
 • Organisasjonsnummeret for de som yter tjenesten skal registreres for noen tjenester.

Tilbakemeldinger og publiseringer

 • Kommunene vil få tilbakemelding på feil og mangler i innsendte data.
 • Resultater fra innsendingen presenteres i KOSTRA faktaark som publiseres 15. mars 2018.
 • Rettede data som sendes innen onsdag 21. mars 2018 vil ble med i KOSTRA publisering i midten av juni 2018.

Meldingsformat

Meldingsformat er et teknisk format som leverandører av fagsystemer (EPJ) skal bruke i sitt tekniske arbeid for uttrekk og innsending av IPLOS-melding til KPR. Det faglige innholdet er i hovedsak uendret, se ​veileder for registrering av IPLOS-data i kommunen.

Meldingsformat IPLOS 2018 (ZIP)

 

Sist faglig oppdatert: 30. oktober 2018