​Nytt fra 2019

 • Fra januar 2019 skal kommunene rapportere IPLOS-melding til Kommunalt pasient og brukerregister (KPR) i Helsedirektoratet.
 • Helsedirektoraet overtar SSB sine funksjoner i mottak og tilbakemeldinger av IPLOS data i KPR.
 • Helsedirektoratet er databehandlingsansvarlig for KPR.

Frister

 • Ordinær rapporteringsfrist 15. januar
 • Kommuner som ikke rekker å oppgradere nødvendig programvare kan få utsettelse til 15. februar
 • Kommuner som har problemer med installering/innsending kan også sende IPLOS-meldinger til Helsedirektoratet etter 15. februar

Helsedirektoratet har god dialog med systemleverandørene om rapportering. Vi vet at mange kommuner vil få problemer med å rekke innrapportering innen 15. februar. Helsedirektoratet forventer likevel at kommunene i samarbeid med leverandørene sørger for å få tekniske løsninger på plass og sender inn data så tidlig som mulig.

Prøveinnsending 1. nov-14. februar 2019

 • EPJ-leverandørene jobber med å utvikle funksjonalitet for uttrekk og overføring av IPLOS-melding til KPR for 2018.
 • Kommunene må sørge for å oppgradere sin EPJ-programvare.
 • Etter oppgradering kan kommunene gjennomføre prøveinnsending til Helsedirektoratet.
 • Mottak av prøveinnsending åpnet 1. november 2018. 

Les mer i informasjonsbrev (PDF).

Meldingsformat

Meldingsformat er et teknisk format som leverandører av fagsystemer (EPJ) skal bruke i sitt tekniske arbeid for uttrekk og innsending av IPLOS-melding til KPR. Det faglige innholdet er i hovedsak uendret, se ​veileder for registrering av IPLOS-data i kommunen.

Meldingsformat IPLOS 2018 (ZIP)

Tekniske forberedelser i kommunene

Kommunene skal bruke XML-meldingsutveksling med helsenettets krypterings- og signeringsløsning som er den etablerte standarden i helsesektoren.

Den valgte protokollen AMQP vil bli innført i fagsystemene for digital dialog. AMQP gir også mulighet for splitting av store filer og er en sikrere form for kommunikasjon enn EDI.

1. Installering av lokal programvare for innsending (Gerica, Profil, Cos Doc)

a) Leverandørene arbeider med nye løsninger for innsending. De oppdaterer sine kunder om status og installering av nødvendig programvare. Kommuner som ikke har installert ny funksjonalitet  nå, kan få utsatt rapporteringsfrist til 15. februar.

b) Etter denne oppgraderingen bør kommunene sende inn pilot-melding for test til HER-id 131725 "KPR Validering". (Pilotmelding kan ikke sendes uten oppgradering)

c) Ta kontakt med leverandør ved behov for bistand ved installering og innsending

2. Aktivering av servicebuss

a) Kommunen skal bestille aktivering av servicebus hos NHN kundesenter. Servicebuss er en tjeneste som NHN tilbyr for overføring av meldinger. Nye versjoner av EPJ vil ha funksjonalitet for å kunne benytte denne tjenesten. Kommunen må sende inn e-post til  kundesenter@nhn.no  – med "Aktivering av servicebus" i Emnefeltet.

Følgende opplysninger må være til stede i bestillingen:

 • Navn kommune
 • Navn på kontaktperson m/epostadresse
 • Mobiltelefonnummer for kontaktperson
 • Endringer som må tas hensyn til i forb. med evt kommunesammenslåinger

Det er vanlig med en kontaktperson per kommune, og det bør den personen som er ansvarlig for oppgradering av fagsystemet, fordi brukernavn og passord må legges inn i forbindelse med oppgradering.

b) Når NHN aktiverer servicebussen for kommunen vil ansvarlige person motta brukernavn på e-post, og passord på sms fra NHN.

c) Brukernavn og passord for servicebuss må legges inn i EPJ.

 

3. Bestill nye portåpninger i brannmur
a) For å sende AMQP til helsedirektoratet må følgende porter åpnes:

Fra serverPorter Til servere
Kommunens server(sb.net): 9354,9355,9356
(AMQP): 5671, 45672
91.186.92.103
91.186.92.104
91.186.92.105

 b) Disse portene skal kun åpnes for utgående trafikk. Det skal ikke kunne sendes data inn via disse portene.

4. Risikovurdering av portåpning

Kommunene må gjennomføre risikovurdering av portåpninger. For disse åpningene er det i hovedsak samme risikoer og samme risikoreduserende tiltak som for kommunikasjon over helsenettet basert på EDI protokoll. Beskrivelse av sikkerhet ved bruk av AMQP i helsenettet kan brukes som utgangspunkt for risikovurderingene som kommunene må gjennomføre ved portåpningene.

Hva skal rapporteres inn

 • Alle registreringer som er gjort i kommunen innen helse- og omsorgstjenester i perioden 01.01.2018 til 31.12.2018.
 • Kommunene rapporterer inn data i perioden 2. - 15. januar 2019.
 • Det skal rapporteres på kommunen som gjaldt for 2018
 • All rapportering av IPLOS data skal skje elektronisk, ved at IPLOS data trekkes ut av fagsystemet.
 • Data skal sendes inn selv om kommunen ikke har komplette data.
 • Kommune- og bydelsnummer, personidentifikasjon og tildelte tjenester, evt. avslag.
 • Organisasjonsnummeret for de som yter tjenesten skal registreres for noen tjenester.

Tilbakemeldinger og publiseringer

 • Kommunene vil få tilbakemelding på feil og mangler i innsendte data.
 • Resultater fra innsendingen presenteres i KOSTRA faktaark som publiseres 15. mars 2018.
 • Rettede data som sendes innen onsdag 21. mars 2018 vil ble med i KOSTRA publisering i midten av juni 2018.

 

 

Sist faglig oppdatert: 15. februar 2019