Ber du om innsyn i egne helseopplysninger kan informasjonen du får tilsendt være vanskelig å forstå. Vi oppfordrer deg derfor til å kontakte lege, helseinstitusjon eller din kontaktperson i kommunen, både for å få hjelp til å fylle ut skjemaet og tolke svaret. 

KPR bygges trinnvis. Informasjon som registreres i KPR fra 1.12.2017 skal bearbeides og være klar for utlevering og innsyn fra midten av januar 2018. Les mer om innhold i KPR

Som pasient/bruker kan du: 

  • Få innsyn i egne helseopplysninger i KPR 
  • Få vite hvem som har mottatt helseopplysninger om deg og hva de er brukt til 
  • Stille spørsmål til saksbehandler om opplysninger som er registrert om deg eller melde fra om feil i opplysningene som er registrert om deg 

Jeg ber om innsyn 

Skjema for innsyn brukes dersom du ønsker å vite hvilke helseopplysninger som er registrert om deg og/eller få vite hvem som har mottatt helseopplysninger om deg og hva de er brukt til. 

Skjema for samtykke til innsyn i helseopplysninger skal benyttes når du tillater at en person i helsetjenesten (eller andre) kan be om innsyn på vegne av deg. 

En nettbasert løsning for innsyn vil bli tilgjengelig på helsenorge.no innen kort tid.

Sist faglig oppdatert: 30. november 2017