• Hovedformålet for KPR (lovdata.no) er å gi sentrale og kommunale myndigheter grunnlag for planlegging, styring, finansiering og evaluering av kommunale helse- og omsorgstjenester.
  • I tillegg skal opplysningene kunne brukes til kvalitetsforbedring, forebyggende arbeid, beredskap, analyser, forskning og nasjonal kjernejournal.

Statistikk fra Kommunalt pasient- og brukerregister

 

 

Innhold i KPRhttps://helsedirektoratet.no/kommunalt-pasient-og-brukerregister/innhold-i-kprInnhold i KPRKPR inneholder opplysninger om de som har søkt om eller mottar helse- og omsorgstjenester fra kommunen. 7902Artikkel
Søk om data fra KPRhttps://helsedirektoratet.no/kommunalt-pasient-og-brukerregister/sok-om-data-fra-kprSøk om data fra KPRSøknad om data fra kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) sendes inn via altinn.no.7904Artikkel
Rapportere data til KPRhttps://helsedirektoratet.no/kommunalt-pasient-og-brukerregister/rapportere-data-til-kprRapportere data til KPRGjelder IPLOS-melding. Informasjon om prøveinnsending, gyldige formater og frister for rapportering. 8317Artikkel
Be om innsyn i egne helseopplysninger i KPRhttps://helsedirektoratet.no/kommunalt-pasient-og-brukerregister/be-om-innsyn-i-egne-helseopplysninger-i-kprBe om innsyn i egne helseopplysninger i KPRDu har rett til å se hva som er registrert om deg i KPR og hvem som har mottatt direkte personidentifiserbare opplysninger om deg. 7901Artikkel
Reservasjonsrett i KPRhttps://helsedirektoratet.no/kommunalt-pasient-og-brukerregister/reservasjonsrett-i-kprReservasjonsrett i KPRDu kan reservere deg mot at helseopplysninger om deg utleveres fra KPR sammen med fødselsnummer, eller mot utlevering av helseopplysninger til enkelte formål.7909Artikkel
Bevaring av helseopplysninger i KPRhttps://helsedirektoratet.no/kommunalt-pasient-og-brukerregister/bevaring-av-helseopplysninger-i-kprBevaring av helseopplysninger i KPRHelseopplysninger i KPR kan i utgangspunktet oppbevares i ubegrenset tid, men du kan kreve at bevaringstiden for opplysninger om deg begrenses. 7905Artikkel

Sist faglig oppdatert: 10. desember 2018