Bakgrunn for KPR

Det er et økende behov for kunnskap om helhetlige pasientforløp, der man ser kommunale og fylkeskommunale helsetjenester, og spesialisthelsetjenesten i sammenheng. Dette er en forutsetning for kunnskapsbasert tjenstlig og faglig utvikling, planlegging, kvalitetssikring og evaluering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

De ansvarlige må vite i hvilken grad tjenestene faktisk fungerer etter hensikten og overordnet sett oppnår de resultatene som ønskes, og om pasienter og brukere opplever tjenestene som gode. De trenger derfor kunnskap om sykdomsforekomst, helsetjenesteforbruk, tjenestekvalitet, effekt av tiltak og grunnlag for kvalitetsforbedring av helsetjenestene.

Mål for KPR

Hovedformålet med KPR er å gi et grunnlag for planlegging, styring, finansiering og evaluering av kommunale helse- og omsorgstjenester.

KPR vil også være en viktig datakilde for kvalitetsforbedringsarbeid, produksjon av statistikk, forebyggende arbeid, beredskap, analyser og forskning.

Tidslinje og milepæler

Etableringen av KPR er organisert som et program i Helsedirektoratet, og ledes av programdirektør Unn Elisabeth Huse.

 

 

Sist faglig oppdatert: 23. mars 2017

skriv ut del på facebook del på twitter