Kommunene er pålagt å sende inn data til IPLOS-registeret etter fastlagte rutiner. Dataene sendes inn fra kommunens IT-baserte fagsystem/journaler.

Enkeltinstitusjoner eller private tjenesteleverandører skal ikke sende inn data.

Veileder for innsending av data til IPLOS-registeret (ssb.no)

Sist faglig oppdatert: 23. mars 2017