Funksjonell kravspesifikasjon

Funksjonell kravspesifikasjon 3.0.5 (PDF) gyldig fra 27. april 2015

Kravspesifikasjonen beskriver hvordan IPLOS-opplysningene skal implementeres i kommunenes dokumentasjonssystem for helse- og omsorgstjenester

Teknisk kravspesifikasjon

Teknisk kravspesifikasjon 3.0.6 (PDF) gyldig fra 24. november 2017

Kravspesifikasjonen beskriver:

  • alle IPLOS-opplysninger
  • hvilke regler og kontroller som gjelder for oversendelse til IPLOS-registeret.

Kravspesifikasjon IPLOS-sumrapporter

Kravspesifikasjonen beskriver: 
  • hvilke sumrapporter som skal implementeres
  • utvalgskriterier, omfang og design

Se også veiledning for bruk av IPLOS-sumrapporter i kommunen.

Sist faglig oppdatert: 23. mars 2017