Bolighttps://helsedirektoratet.no/iplos-registeret/iplos-sporsmal-og-svar/boligBolig299
Bruk av tvanghttps://helsedirektoratet.no/iplos-registeret/iplos-sporsmal-og-svar/bruk-av-tvangBruk av tvang298
Diagnoseregistreringhttps://helsedirektoratet.no/iplos-registeret/iplos-sporsmal-og-svar/diagnoseregistreringDiagnoseregistrering300
Opphold i spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/iplos-registeret/iplos-sporsmal-og-svar/opphold-i-spesialisthelsetjenestenOpphold i spesialisthelsetjenesten302
Person og boforholdhttps://helsedirektoratet.no/iplos-registeret/iplos-sporsmal-og-svar/person-og-boforholdPerson og boforhold303
Regelverkhttps://helsedirektoratet.no/iplos-registeret/iplos-sporsmal-og-svar/regelverkRegelverk304
Samfunnsdeltagelsehttps://helsedirektoratet.no/iplos-registeret/iplos-sporsmal-og-svar/samfunnsdeltagelseSamfunnsdeltagelse306
Tjenesterhttps://helsedirektoratet.no/iplos-registeret/iplos-sporsmal-og-svar/tjenesterTjenester307
Vurdere bistandsbehov (skårmetodikk)https://helsedirektoratet.no/iplos-registeret/iplos-sporsmal-og-svar/vurdere-bistandsbehov-skarmetodikkVurdere bistandsbehov (skårmetodikk)828
Vurdert av lege eller tannhelsepersonellhttps://helsedirektoratet.no/iplos-registeret/iplos-sporsmal-og-svar/vurdert-av-lege-eller-tannhelsepersonellVurdert av lege eller tannhelsepersonell830
Organisasjonsnummerhttps://helsedirektoratet.no/iplos-registeret/iplos-sporsmal-og-svar/organisasjonsnummerOrganisasjonsnummer497

Sist faglig oppdatert: 23. mars 2017

skriv ut del på facebook del på twitter