Bolighttps://helsedirektoratet.no/iplos-registeret/iplos-sporsmal-og-svar/boligBolig299Artikkel
Bruk av tvanghttps://helsedirektoratet.no/iplos-registeret/iplos-sporsmal-og-svar/bruk-av-tvangBruk av tvang298Artikkel
Diagnoseregistreringhttps://helsedirektoratet.no/iplos-registeret/iplos-sporsmal-og-svar/diagnoseregistreringDiagnoseregistrering300Artikkel
Opphold i spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/iplos-registeret/iplos-sporsmal-og-svar/opphold-i-spesialisthelsetjenestenOpphold i spesialisthelsetjenesten302Artikkel
Person og boforholdhttps://helsedirektoratet.no/iplos-registeret/iplos-sporsmal-og-svar/person-og-boforholdPerson og boforhold303Artikkel
Regelverkhttps://helsedirektoratet.no/iplos-registeret/iplos-sporsmal-og-svar/regelverkRegelverk304Artikkel
Samfunnsdeltagelsehttps://helsedirektoratet.no/iplos-registeret/iplos-sporsmal-og-svar/samfunnsdeltagelseSamfunnsdeltagelse306Artikkel
Tjenesterhttps://helsedirektoratet.no/iplos-registeret/iplos-sporsmal-og-svar/tjenesterTjenester307Artikkel
Vurdere bistandsbehov (skårmetodikk)https://helsedirektoratet.no/iplos-registeret/iplos-sporsmal-og-svar/vurdere-bistandsbehov-skarmetodikkVurdere bistandsbehov (skårmetodikk)828Artikkel
Vurdert av lege eller tannhelsepersonellhttps://helsedirektoratet.no/iplos-registeret/iplos-sporsmal-og-svar/vurdert-av-lege-eller-tannhelsepersonellVurdert av lege eller tannhelsepersonell830Artikkel
Organisasjonsnummerhttps://helsedirektoratet.no/iplos-registeret/iplos-sporsmal-og-svar/organisasjonsnummerOrganisasjonsnummer497Artikkel

Sist faglig oppdatert: 23. mars 2017