Kontaktpersoners oppgaver (kommune) 

  • Være et bindeledd mellom Helsedirektoratet og kommunen
  • Rapportere til Helsedirektoratet ved utfordringer
  • Følge med på IPLOS-registerets nettsider
  • Veilede ansatte i egen kommune ved spørsmål om IPLOS
  • Samarbeide med IPLOS-instruktører
  • Bidra til å forankre og kvalitetssikre IPLOS-opplysningene i kommunen

Kontaktpersoners oppgaver (Fylkesmannen)

Fylkesmannen skal oppfordre kommuneledelsen til å bruke IPLOS-data for å planlegge og styre helse og omsorgstjenesten. Fylkesmannen har også ansvar for, i samarbeid med Helsedirektoratet, å arrangere temadager om IPLOS annet hvert år.

Sist faglig oppdatert: 9. mai 2017