​Introduksjon til IPLOS

Kurset gir deg grunnleggende forståelse av formålet med IPLOS-registeret, og IPLOS som verktøy i saksbehandlingen.

Start introduksjonskurs​

Videregående IPLOS-kurs med case

Kurset gir deg en introduksjon til de ulike IPLOS-opplysningene, innføring i bruk av IPLOS som dokumentasjonsmetode og bruk av veileder for registrering (IS- 1112). Det er lagt inn to caser for å øve på skårmetodikken.

Start videregående kurs med case​

IPLOS-kurs - Case Mats (11 år)

I kurset blir du kjent med Mats, en elleve år gammel gutt med barneautisme.

Start IPLOS-kurs - Case Mats

Etter å ha gjennomgått caset skal du gjøre en vurdering av Mats sine behov for bistand/assistanse og helsehjelp (åpner ny side). Når du har vurdert Mats sine behov kan du sammenlikne med anbefalt skår fra Helsedirektoratet.

IPLOS-sumrapporter som beslutningsstøtte

Kurset gir veiledning i bruk av IPLOS sumrapporter. Du lærer også om personvern og informasjonssikkerhet.

Start kurs i IPLOS-sumrapporter

Kurs for IPLOS-instruktører

Kurset lærer deg hvordan du kan planlegge og gjennomføre god undervisning.

Start kurs for IPLOS-instruktører

​Har du spørsmål eller ønsker flere caser kan du kontakte iplos@helsedir.no.

Bildene som er brukt i e-læringen er illustrasjonsbilder og hovedsakelig hentet fra colourbox.com og johner.se.

Sist faglig oppdatert: 23. mars 2017