1. ​Send krav om innsyn til kommunen der du bor eller mottar tjenester. Skjemaet finnes på flere språk:
  Til deg som søker innsyn - bokmål (PDF)
  Til deg som søker innsyn - nynorsk (PDF)
  Til deg som søker innsyn - samisk (PDF)
  Til deg som søker innsyn - engelsk (PDF)
  Til deg som søker innsyn - urdu (PDF)
 2. Kommunene skal følge rutiner for håndtering av krav om innsyn i IPLOS-registeret. Benytt skjemaet krav om innsyn i IPLOS-registeret når innsynskravet sendes til Helsedirektoratet.
 3. Helsedirektoratet behandler innsynskravet. Søkeren vil få svar fra egen kommune. Behandlingstiden er normalt to uker.

Merk at pasientjournalen din i de fleste tilfeller vil inneholde flere opplysninger enn IPLOS-registeret. Ønsker du innsyn i journalen må du kontakte kommunen der du mottar tjenester.

Sist faglig oppdatert: 23. mars 2017