Høringsutkast

Høringsutkastet er ikke lengre tilgjengelig grunnet arbeid med høringssvarene.

Informasjon om veilederen

Helsedirektoratet har laget utkast til veileder til forskrift om krav kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev. Utkast til veileder sendes nå på høring. Veilederen er ment å gi utfyllende opplysninger til bestemmelsene i forskriften og skal bidra til god og enhetlig praksis ved virksomheter som håndterer humane celler og vev beregnet til bruk på mennesker.

Veilederen er organisert etter paragrafene i forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev. For hver paragraf gis en kort innføring i forskriftens minstekrav og en forklaring på hva dette innebærer i praksis.

Veilederen inneholder enkelte eksempler på hvordan virksomheten kan løse forskriftens krav. Dette er i veilederen markert med «Praktisk».

Høringsinstanser

 

Statens Legemiddelverk
Helsetilsynet
Akershus universitetssykehus HF, Beinbanken ved Akershus universitetssykehus HF/ ortopedisk avdeling
Akershus universitetssykehus HF, Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi ved Ahus HF
Caruso AS
Diakonhjemmet sykehus
Fertilitet Vest AS, Haugesund
Fertilitet Vest AS, Bergen
Fertilitet Vest AS; Oslo
Fertilitetsklinikken Medicus
Medicus Oslo AS
Medicus Stavanger AS
Folkehelseinstituttet
Fürst medisinske laboratorium
Haraldsplass diakonale sykehus
Helse Bergen HF, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Haukeland universitetssykehus
Helse Bergen HF; Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Haukeland universitetssykehus
Helse Bergen HF; Avdeling for mikrobiologi og immunologi ved Haukeland universitetssykehus HF
Helse Bergen HF; Nevrokirurgisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus HF
Helse Bergen HF; Øyeavdelingen ved Haukeland universitetssykehus HF
Helse Bergen HF; Beinbanken ved Haukeland universitetssykehus HF
Helse Bergen HF; Brannskadeavdelingen ved Haukeland universitetssykehus HF
Helse Bergen HF; Kysthospitalet Hagevik HF
Helse Fonna HF; Fertilitetsklinikken og Sædbanken
Helse Fonna HF; Ortopedisk seksjon, kirurgisk avdeling, Haugesund sjukehus HF;
Helse Møre og Romsdal HF; Ålesund sjukehus HF
Helse Møre og Romsdal HF; Klinikk for diagnostikk - Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Seksjon Ålesund
Helse Møre og Romsdal HF; Klinikk for diagnostikk - Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Seksjon Molde
Helse Møre og Romsdal, Kristiansund sykehus HF; Beinvevsbank
Helse Nord-Trøndelag HF (Namsos), Beinbank i kirurgisk klinikk
Helse Nord-Trøndelag HF, Avdeling for laboratoriemedisin
Helse Stavanger HF, Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Stavanger universitetssykehus
Helse Stavanger HF, Ortopedisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus HF
IVF-klinikken OSLO AS
Lovisenberg diakonale sykehus AS, Ortopedisk avdeling, klinikk for kirurgi
Martina Hansens Hospital
Nordlandssykehuset HF, Beinbanken ved Nordlandssykehuset HF
Nordlandssykehuset HF, Diagnostisk klinikk, mikrobiologisk fagområde ved Nordlandssykehuset
Oslo universitetssykehus HF, Seksjon for barnløshet
Oslo universitetssykehus HF, Ortopedisk avdeling
Oslo universitetssykehus HF; Avdeling for celleterapi ved Radiumhospitalet
Oslo universitetssykehus HF; Immunologisk institutt, ex-vivolaboratoriet
Oslo universitetssykehus HF, Det norske benmarggiverregisteret
Oslo universitetssykehus HF, Institutt for medisinsk mikrobiologi
SPIREN Fertilitetsklinikk
St Olavs hospital HF, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer
St. Olavs hospital HF; Avdeling for mikrobiologi
St. Olavs hospital HF, Fertilitetsseksjonen
St. Olavs hospital HF, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
St. Olavs hospital HF, Avdeling for øyesykdommer
St. Olavs hospital HF, Avdeling for Nevrokirurgisk operasjon
Stavanger universitetssykehus HF, BOOST-2
Stavanger Universitetssykehus HF, Øyeavdelingen
Straumann AS
Sykehuset i Telemark HF, Ortopedisk enhet ved Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Innlandet HF, Ortopedisk avdeling i divisjon Gjøvik, Lillehammer og Hamar/Elverum
Sykehuset Innlandet HF, Avdeling medisinsk mikrobiologi
Sykehuset Levanger HF, Beinbanken i kirurgisk klinikk
Sykehuset Telemark HF, Fertilitetsavdelingen Sør
Sykehuset Telemark HF, Seksjon for laboratoriemedisin
Sykehuset Vestfold HF, Mikrobiologisk laboratorium
Sørlandet sykehus HF, Arendal, Laboratorieavdelingen
Sørlandet sykehus HF, Kristiansand, Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Sørlandet sykehus HF, Ortopedisk avdeling Arendal og Kristiansand
Oslo universitetssykehus HF, Ortopedisk senter
Oslo universitetssykehus HF, Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Oslo universitetssykehus HF, Senter for øyeforskning
Unilabs laboratoriemedisin AS
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Bruskdyrkingslaboratoriet ved ortopedisk avdeling
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Blodbanken, Diagnostisk klinikk/laboratoriemedisin
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, IVF-enheten
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Ortopedisk avdeling
Vestre Viken HF, Avd. for laboratoriemedisin, Seksjon Bærum
Vestre Viken HF, Avd. for laboratoriemedisin, seksjon Drammen
Vita34 Aps
Østfold Sykehus, Benbanken
Østfold Sykehus, Senter for laboratoriemedisin
Zimmer Biomet AS