Høringsutkast

Høringsfristen er utløpt, og høringsutkastet er under bearbeiding.

Høringsbrev

Helsedirektoratet sender på høring forslag til nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger.

Retningslinjen skal bidra til å styrke kvaliteten, harmonisere tilbudet i hele landet og hindre uønsket variasjon. Den omhandler organisatoriske og administrative aspekter, og er ikke ment som retningslinje for behandling av syke nyfødte.

Høringsinstanser

 • Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
 • Statens helsetilsyn
 • Folkehelseinstituttet (FHI)
 • Utdanningsdirektoratet
 • Landets fylkesmenn
 • Landets fylkeskommuner
 • Helse Nord RHF
 • Helse Midt RHF
 • Helse Vest RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Den norske legeforening
 • Norsk sykepleierforbund
 • Fagforbundet
 • Norsk barnelege forening (NBF)
 • Norsk forening for gynekologi og obstetrikk
 • Den norske jordmorforening
 • Norske kvinners sanitetsforening
 • Prematurforeningen
skriv ut del på facebook del på twitter