Høringsutkast

Last ned høringsutkast Multidose – nasjonale faglige råd (PDF).

​Høringsinnspill

Hørinssvar sendes per e-post til postmottak@helsedir.no, merkes Kirsten Hjelle, avd. retningslinjer og fagutvikling.

Høringsbrev

Det vises i denne sammenheng til Helsedirektoratets utredning og rapport Multidose- Status og veien videre (IS-2422).

Multidose – nasjonale faglige råd er utarbeidet i samarbeid med Direktoratet for e-helse, og innspill er innhentet fra relevante aktører.

Nasjonale faglige råd for aktører i multidoseordningen er utarbeidet for at pasienter som er en del av multidoseordningen i kommunal helse- og omsorgstjeneste skal sikres riktig legemiddelbruk og omfatter ikke rutiner for multidose til privatpersoner.

Høringsinstanser

 • Alliance Healthcare Norge AS
 • Apotek 1 Norge AS
 • Apotekforeningen
 • Boots apotek Lørenskog avd Skårersletta
 • Den norske legeforening
 • Drammen kommune
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • KS
 • Larvik kommune
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Oslo kommune byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester
 • Statens legemiddelverk
 • Trondheim kommune helse og velferd
 • Bærum kommune helse og sosial