​Høringsinnspill

Vennligst send høringsinnspill på tilbakemeldingsskjema (Word) til postmottak@helsedirektoratet.no, med referanse 18/15866.

Høringsbrev

Helsedirektoratet har laget utkast til veileder for arbeid i laboratorier som utfører medisinsk genetiske undersøkelser av fødte. Veilederen er ment å bidra til god og enhetlig praksis ved virksomheter som utfører slike undersøkelser.

Helsedirektoratet ber spesielt om tilbakemelding på anbefaling 3 i kapittel 3 «Rapportering».

Høringsutkast

Les høringsutkast: Laboratorieveileder for genetiske analyser av fødte

Ved å trykke på «Skriv ut veilederen» oppe til høyre genereres en PDF som du kan lagre eller skrive ut.