Helsedirektoratet har laget utkast til veileder for arbeid i laboratorier som utfører medisinsk genetiske undersøkelser av fødte. Veilederen er ment å bidra til god og enhetlig praksis ved virksomheter som utfører slike undersøkelser.

Helsedirektoratet takker for mange gode innspill til veilederen. Vi går gjennom innspillene og tar sikte på å publisere den ferdige veilederen innen midten av april 2019.

Høringsutkast

Les høringsutkast: Laboratorieveileder for genetiske analyser av fødte

Ved å trykke på «Skriv ut veilederen» oppe til høyre genereres en PDF som du kan lagre eller skrive ut.