​Høringsbrev

Helsedirektoratet foreslår å plassere finansieringsansvaret for disse navngitte, nye legemidlene hos de regionale helseforetakene med virkning fra 15. juli 2017.

Høringsinstansene inviteres til å komme med synspunkter på forslaget om overføring av finansieringsansvaret. Det bes konkret om innspill på om legemidlene oppfyller kriteriene for overføring som skissert i høringsforslaget.

Det er også åpent for andre enn de angitte høringsinstansene til å gi høringsinnspill.
Alle høringsinnspill vil bli publisert på Helsedirektoratets nettsider (under aktuell høring).

Høringsnotat

Helsedirektoratet foreslår å plassere finansieringsansvaret for disse navngitte, nye legemidlene hos de regionale helseforetakene med virkning fra 15. juli 2017.

Høringssvar

Merck

Statens legemiddelverk

Helfo

Helse Stavanger

Helse Vest

Høringsvedtak

Vedtak - plassering av finansieringsansvaret for nye legemidler mot kreft, revmatoid artritt, svekket immunforsvar, blødertilstander og multippel sklerose hos de regionale helseforetakene den 15. juli 2017.

Høringsinstanser

 •  HELSE MIDT-NORGE RHF 
 • HELSE NORD RHF
 • Helse Sør-Øst RHF 
 • HELSE VEST RHF 
 • Baxalta 
 • Clovis Oncology UK Ltd 
 • Janssen-Cilag AS 
 • MedDay Pharmaceuticals - UK 
 • Merck Serono, en avdeling av Merck AB 
 • Novartis Norge AS 
 • Octapharma AS 
 • Pfizer AS 
 • Pierre Fabre Pharma Norden AB 
 • Puma Biotechnology, Inc 
 • Roche Norge AS 
 • SANOFI-AVENTIS NORGE AS (1) 
 • Sunesis Europe Ltd 
 • Takeda Nycomed AS 
 • TESARO UK, Ireland and Nordics 
 • Apotekforeningen 
 • Den norske legeforening 
 • Foreningen for blødere i Norge 
 • HELFO - Helseøkonomiforvaltningen 
 • KREFTFORENINGEN 
 • Legemiddelindustrien 
 • MULTIPPEL SKLEROSE FORBUNDET I NORGE 
 • NORSK REVMATIKERFORBUND 
 • Statens legemiddelverk