​Høringsbrev

Helsedirektoratet foreslår å plassere finansieringsansvaret for navngitte legemidlene innenfor de angitte sykdomsgruppene hos de regionale helseforetakene med virkning fra 1. desember 2017.

Høringsinstansene inviteres til å komme med synspunkter på forslaget om plassering av finansieringsansvaret. Det bes konkret om innspill på om legemidlene oppfyller kriteriene for plassering av finansieringsansvar som skissert i høringsforslaget.

Det er også åpent for andre enn de angitte høringsinstansene til å gi høringsinnspill.
Alle høringsinnspill vil bli publisert på Helsedirektoratets nettsider (under aktuell høring).

Høringsnotat

Forslag om å plassere finansieringsansvaret for nye legemidler innen kreft og mage-tarmsykdom

Høringsvedtak

Vedtak- plassering av finansieringsansvaret for nye legemidler mot ulike krefttilstander og hudsykdom, mage-/tarmsykdom og revmatisk sykdom fra 1. desember 2017

 

Liste over H-reseptlegemidler med virkestoff

Høringssvar

Legeforeningen

Helfo

Legemiddelverket

OUS

Høringsinstanser 

 • Acerta Pharma BV 
 • AOP Orphan
 • Apotekforeningen
 • Den norske legeforening
 • EUSA Pharma
 • FFO
 • HELFO - Helseøkonomiforvaltningen
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Kreftforeningen
 • Legemiddelindustrien
 • Norsk revmatologisk forening
 • Pfizer AS
 • Samsung Bioepis
 • Statens legemiddelverk
 • Steda Biotech SA
 • Swedish Orphan Biovitrum AB (SOBI) Norge
 • AB (SOBI) Norge
 • Sykehusinnkjøp HF avd LIS
 • Boehringer Ingelheim Norway KS (1)