​​​

 

 

Registreringsplikt for å selge tobakk og tobakkssurrogaterhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/registreringsplikt-for-a-selge-tobakk-og-tobakkssurrogaterRegistreringsplikt for å selge tobakk og tobakkssurrogaterAlle som selger tobakk og tobakkssurrogater, som for eksempel e-sigaretter, må registrere seg innen 31. desember 2017. Kommunene skal føre tilsyn med tobakkssalget. Registreringsplikten omfatter per i dag ikke nettsalg.7843Artikkel
Tilsynsordning for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogaterhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/tilsynsordning-for-salg-av-tobakksvarer-og-tobakkssurrogaterTilsynsordning for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogaterKommunen fører fra 2018 tilsyn med registrerte detaljister som selger tobakksvarer og -surrogater, som e-sigaretter og urtesnus. Helsedirektoratet fører tilsyn med grossister. Tilsynsordningen skal være selvfinansiert gjennom avgifter fra næringen.7844Artikkel
E-sigaretter (elektroniske sigaretter) og regelverkhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/e-sigaretter-elektroniske-sigaretter-og-regelverkE-sigaretter (elektroniske sigaretter) og regelverkE-sigaretter med nikotin er forbudt å selge i Norge. Elektroniske sigaretter uten nikotin kan selges med 18-årsgrense, men omfattes av reklame- og oppstillingsforbud. Det er mulighet for privatimport gjennom legemiddellovgivning.98Artikkel
Forbud mot tobakksreklamehttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/forbud-mot-tobakksreklameForbud mot tobakksreklameAll slags reklame for tobakksvarer og e-sigaretter er forbudt. Det er også forbudt med synlig oppstilling av tobakksvarer og e-sigaretter på utsalgssteder.148Artikkel
Helserisiko ved tobakks- og nikotinprodukterhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/helserisiko-ved-tobakks-og-nikotinprodukterHelserisiko ved tobakks- og nikotinprodukterÅ røyke tobakk er den farligste formen for tobakksbruk som finnes. Andre tobakks- og nikotinprodukter, som snus og e-sigaretter, kan også medføre noe risiko, men i mindre grad. Oversikt over noen viktige kilder til dokumentasjon om helseskader og tobakk.231Artikkel
Import av tobakksvarer til Norgehttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/import-av-tobakksvarer-til-norgeImport av tobakksvarer til NorgeKravene til merking av tobakksvarer må være oppfylt for å kunne importere tobakksvarer til Norge.287Artikkel
Kampanjer og informasjonsmateriell om røyk og snushttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/kampanjer-og-informasjonsmateriell-om-royk-og-snusKampanjer og informasjonsmateriell om røyk og snusTobakkskampanjer, Verdens tobakksfrie dag og Sluttedagen. Informasjonsmateriell for helsepersonell, skoler og befolkningen.2336Artikkel
Metoder og hjelpemidler for snus- og røykeslutthttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/metoder-og-hjelpemidler-for-snus-og-roykesluttMetoder og hjelpemidler for snus- og røykesluttVeiledning kombinert med legemidler øker sjansen for å lykkes med å slutte å røyke eller snuse. Det finnes også mange gratis verktøy som gir støtte og bygger motivasjon.406Artikkel
Nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenninghttps://helsedirektoratet.no/retningslinjer/roykeavvenningNasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning7010RøykeavvenningRetningslinje
Røykeloven – regler om røykeforbudhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/roykeloven-regler-om-roykeforbudRøykeloven – regler om røykeforbudTobakksskadeloven har flere bestemmelser som sier noe om hvor det er forbudt å røyke. Bestemmelsene omtales av mange som «røykeloven». Også e-sigaretter omfattes av forbudet fra 1. juli 2017.613Artikkel
Røykeslutt før operasjonhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/roykeslutt-for-operasjonRøykeslutt før operasjonPasienter som røyker har økt risiko for komplikasjoner ved operasjon, både under inngrepet og postoperativt. Røykeslutt reduserer risikoen for komplikasjoner. Pasienter bør oppfordres til røykeslutt før planlagte operasjoner og tilbys hjelp til å slutte. 7179Artikkel
Salg av tobakksvarerhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/salg-av-tobakksvarerSalg av tobakksvarerVed salg av tobakksvarer gjelder reklameforbud, forbud mot synlig oppstilling og forbud mot både selvbetjening, rabatt og testing av tobakksvarer. Videre gjelder 18-års aldergrense og krav til merking av varene.586Artikkel
Standardiserte tobakkspakningerhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/standardiserte-tobakkspakningerStandardiserte tobakkspakningerFra 1. juli 2017 er det nye regler om standardiserte røykpakker og snusbokser. Formålet med å innføre nøytrale tobakkspakker er å bidra til at barn og unge ikke begynner med røyk og snus.7668Artikkel
Statistikk om røyking, bruk av snus og e-sigaretterhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/statistikk-om-royking-bruk-av-snus-og-e-sigaretterStatistikk om røyking, bruk av snus og e-sigaretterRøyke- og snustall for ulike grupper, samt dødsfall av røyking. Tobakkssalg, avgifter og bruk av e-sigaretter. Internasjonal statistikk.669Artikkel
Tobakk – lokalt folkehelsearbeidhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/tobakk-lokalt-folkehelsearbeidTobakk – lokalt folkehelsearbeidTobakksbruk som samfunnsproblem. Helseskader ved tobakksbruk og forekomst i ulike fylker. Tobakksforebyggende tiltak i kommunen; tobakksfri oppvekst, røykeforbud, tilsyn, tobakksavvenning og forebyggende helsetjenester.​745Artikkel
Tobakksforebygging – strategier og historikkhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/tobakksforebygging-strategier-og-historikkTobakksforebygging – strategier og historikkNorges tobakkslovgivning er 40 år. Mange ulike tobakksforebyggende tiltak er gjennomført de siste tiårene.1540Artikkel

Sist faglig oppdatert: 3. november 2017