​Når du møter mennesker som har selvmordstanker, har gjort selvmordsforsøk og/eller skader seg selv:

  • Spør konkret om tanker, planer og forsøk på å gjennomføre selvmord.
  • Spør konkret om tanker, planer og forsøk på selvskading.
  • Gjør en vurdering av personens livssituasjon og belastninger.
  • Gi støtte og bistand.

Sist oppdatert: 23. mars 2017

skriv ut del på facebook del på twitter