​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Kosthold for gravidehttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/graviditet-fodsel-og-barsel/graviditet-og-svangerskap/kosthold-for-gravideKosthold for gravideGravide kvinner trenger et balansert kosthold med tilstrekkelig tilførsel av energi og av alle essensielle næringsstoffer.909Artikkel
Screening og rutineundersøkelser i svangerskapethttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/graviditet-fodsel-og-barsel/graviditet-og-svangerskap/screening-og-rutineundersokelser-i-svangerskapetScreening og rutineundersøkelser i svangerskapetKommunen skal sørge for nødvendige, og faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som oppholder seg i kommunen. Nasjonale faglige retningslinjer setter standard for hva en faglig forsvarlig tjeneste er og for hva den skal inneholde.1094Artikkel
Hvordan veilede gravide om sunne levevanerhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/graviditet-fodsel-og-barsel/graviditet-og-svangerskap/hvordan-veilede-gravide-om-sunne-levevanerHvordan veilede gravide om sunne levevanerFå råd om hvordan du kan veilede gravide om levevaner i svangerskapet: alkohol, røyk, snus, kosthold, fysisk aktivitet, legemidler, rusmidler.1319Artikkel
Aborthttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/seksuell-helse/abortAbortBegjæring om svangerskapsavbrudd. Fortolkning av abortloven. Håndbok for abortnemndarbeid. Primærnemnd og den sentrale klagenemnda for abortsaker. Fosterreduksjon.1318Artikkel
Snus, røyk og alkohol i graviditetenhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/graviditet-fodsel-og-barsel/graviditet-og-svangerskap/snus-royk-og-alkohol-i-graviditetenSnus, røyk og alkohol i graviditetenRøyking og bruk av snus eller alkohol i svangerskapet medfører risiko. Gravide trenger informasjon og oppfølging for å gi best mulig vilkår for barnet.4902Artikkel
Overtidige svangerskaphttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/graviditet-fodsel-og-barsel/graviditet-og-svangerskap/overtidige-svangerskapOvertidige svangerskapEt svangerskap defineres som overtidig fra og med dag 294. Helsedirektoratet anbefaler kontroll hos spesialist i fødselshjelp når svangerskapet har nådd 41 uker.1320Artikkel

Sist faglig oppdatert: 28. april 2017