Anbefalinger fysisk aktivitethttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/fysisk-aktivitet/anbefalinger-fysisk-aktivitetAnbefalinger fysisk aktivitetVoksne bør være i moderat aktivitet i minst 150 minutter hver uke og barn i minst 60 minutter hver dag. Helsegevinster ved regelmessig fysisk aktivitet er veldokumentert, og det finnes klare anbefalinger for barn og unge, voksne, eldre og gravide.38Artikkel
Anbefalinger om å redusere stillesittinghttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/fysisk-aktivitet/anbefalinger-om-a-redusere-stillesittingAnbefalinger om å redusere stillesittingDet er god dokumentasjon for at stillesitting er en risikofaktor for uhelse. Helsemyndighetene har kommet med anbefalinger til barn, unge, voksne og eldre om å redusere tiden i ro i løpet av dagen. 41Artikkel
Statistikk om fysisk aktivitetsnivå og stillesittinghttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/fysisk-aktivitet/statistikk-om-fysisk-aktivitetsniva-og-stillesittingStatistikk om fysisk aktivitetsnivå og stillesittingFordi fysisk aktivitet er kompleks adferd, er det utfordrende å kartlegge aktivitetsvaner. Generelt tror mange at de er mer aktive enn de egentlig er, og vi bruker en større del av dagen i ro enn hva vi tror.668Artikkel
Strategier og tiltak for å øke fysisk aktivitet i samfunnethttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/fysisk-aktivitet/strategier-og-tiltak-for-a-oke-fysisk-aktivitet-i-samfunnetStrategier og tiltak for å øke fysisk aktivitet i samfunnetDet finnes en rekke strategidokumenter, handlingsplaner og anbefalinger som sier noe om effekten av fysisk aktivitet og hvilke tiltak som må til for at befolkningen skal øke det fysiske aktivitetsnivået.680Artikkel
Fysisk aktivitet – lokalt folkehelsearbeidhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/fysisk-aktivitet-lokalt-folkehelsearbeidFysisk aktivitet – lokalt folkehelsearbeidStatus for fysisk aktivitet og inaktivitet i ulike aldersgrupper. Gevinstene for kommunene ved å tilrettelegge for økt fysisk aktivitet gjennom konkrete tiltak og virkemidler. 1113Artikkel

Sist faglig oppdatert: 26. januar 2018