Profilveileder

Profilveilederen angir rett bruk av logo, typografi, farger og bilder. Profilen gjelder i alle flater og kanaler.

Profilveileder for frisklivssentraler (PDF)

Last ned logoer

Logo og profilprodukter er laget i ulike format. Word kan dere redigere i selv. Andre må redigeres av trykkerier og designere. Legg gjerne ved profilveileder når det sendes til trykk.

Profilen kan ikke brukes av kommersielle aktører uten avtale med Helsedirektoratet. Logoene kan gjerne brukes sammen med kommunelogoen, når det er hensiktsmessig.

​Logo office/web

​Logo trykk

​Designelementer

JPG

PNG

Logo i ark (word)

EPS

EPS og AI

Eksempel: Designelement

brukt på t-skjorte (PDF)

 

Felles logo friskliv og mestring (zip)

Felles logo friskliv og mestring (nynorsk) (zip)

Profilprodukter

Frisklivsresept bokmål (word)Frisklivsresept nynorsk (word) Reseptblokk (zip)
Plakater (zip)Roll-up (pdf)Annonse (zip)
Brosjyre (zip)Frisklivskortet (pdf)
Timeplan (word)Avtalekort (zip)
Mal for presentasjoner (ppt)Figur: Oppfølgingstilbudet (ppt)
Figure: Structured follow-up (ppt)

Kommunikasjonsplan

Vi anbefaler å lage en enkel kommunikasjonsplan for frisklivssentralen som beskriver målgrupper, budskap, kommunikasjonskanaler, ansvarsfordeling og tidsfrister. Samarbeid med lokalmedia er en viktig del av kommunikasjonsarbeidet.

Frisklivssentralen på Facebook

Veileder i bruk av sosiale medier i helse-, omsorgs- og sosialsektoren gir informasjon om hensyn til personvern ved bruk av Facebook, Twitter, blogger og lignende. Vi oppfordrer frisklivssentralene til å bruke Facebook som kommunikasjonskanal.

Film om frisklivssentralen

Målgrupper er potensielle deltakere, helsepersonell og andre samarbeidsaktører. Filmen kan brukes i markedsføring for å gjøre frisklivssentralen kjent. Den varer i 60 sekunder.

 

Sist faglig oppdatert: 30. mars 2017