Regelverk for nøytral merverdiavgift i helseforetak​

Statlige helseforetak, noen selskaper som er eid av de regionale helseforetakene og 12 private ideelle institusjoner som har langsiktige avtaler med de regionale helseforetakene, får fra og med 01.01.2017 kompensert merverdiavgift for kjøp av varer og tjenester til virksomheten. Ordningen er budsjettnøytral for Staten i oppstartsåret 2017, og finansiert av uttrekk på 5,9 mrd kr i basisrammen til de regionale helseforetakene. Helsedirektoratet er satt til å forvalte regelverket for ordningen og til å bidra med veiledning.

Det tas forbehold om Stortinget sin godkjenning i statsbudsjettet for 2017.

Regelverk om nøytral merverdiavgift for helseforetak (PDF)

Nøytral merverdiavgift i helseforetak - spørsmål og svar

Presentasjoner fra møter om nøytral merverdiavgift i helseforetak

 

Sist faglig oppdatert: 21. desember 2016

skriv ut del på facebook del på twitter