Regelverk for nøytral merverdiavgift i helseforetak​

Fra 1. januar 2017 får følgende virksomheter kompensert merverdigavgift for kjøp av varer og tjenester:

  • Statlige helseforetak
  • Enkelte selskaper som er eid av de regionale helseforetakene
  • 12 private ideelle institusjoner som har langsiktige avtaler med de regionale helseforetakene

Helsedirektoratet forvalter regelverket og gir veiledning om ordningen.

 

Regelverk om nøytral merverdiavgift for helseforetak (PDF)

Nøytral merverdiavgift i helseforetak - spørsmål og svar

 

Sist faglig oppdatert: 19. desember 2018