Regelverk for nøytral merverdiavgift i helseforetak​

Fra 1. januar 2017 får følgende virksomheter kompensert merverdigavgift for kjøp av varer og tjenester:

  • Statlige helseforetak
  • Enkelte selskaper som er eid av de regionale helseforetakene
  • 12 private ideelle institusjoner som har langsiktige avtaler med de regionale helseforetakene

Ordningen er budsjettnøytral for Staten i oppstartsåret 2017, og finansiert av uttrekk på 5,9 mrd kr i basisrammen til de regionale helseforetakene. Helsedirektoratet er satt til å forvalte regelverket for ordningen og til å bidra med veiledning.

 

Regelverk om nøytral merverdiavgift for helseforetak (PDF)

Nøytral merverdiavgift i helseforetak - spørsmål og svar

Presentasjoner fra møter om nøytral merverdiavgift i helseforetak

 

Sist faglig oppdatert: 6. april 2017