Endringsskjema

Ved forespørsler om nye STG-er eller endringer i STG-systemet skal dette skjemaet benyttes. 

STG-logikk - hvordan lese tabellene

Helsedirektoratet har publisert en veiledning til STG-logikken og logikktabellene (PDF)

STG-logikk definisjonstabeller

​Fil​Forklaring
- per 9. april 2019

​Tabeller som danner grunnlag for STG-logikk 2019. Se  endringsdokumentasjon definisjonstabeller.

​DefinitionData STG 2019 PR1a (Excel)

Tabeller som danner grunnlag for STG-logikk 2019. Denne støtter data for pasientadministrert legemiddelbehandling som registrert i 2018 (med WL000 og særkoder), og kan brukes til simuleringsformål. For bruk av data fra oppgjørsordningen 2019 brukes versjon DefinitionData STG 2019 PR1c (se over).

Definition Data STG 2018 PR1e per 18. desember 2018 (Excel)

Tabeller som danner grunnlag for STG-logikk 2018. 

Det er opprettet nye særkoder slik at alle virkestoffer for legemiddelbehandling som RHFene har ansvar for har særkode. STG-logikken er oppdatert etter endringer i beslutningsforum for nye metoder per 19. november 2018.

DefinitionData STG 2017 v11 - per 15. januar 2018 (Excel)

Sett av tabeller som danner grunnlag for STG-logikk 2017. Det er gjort følgende endringer knyttet til STG-er for legemidler for å lukke avvik mellom ISF regelverk, STG-logikk og aktivitetsdata:

  • Særkodene 17X02 Behandling med legemiddel J05AX68 (Elbasvir, Grazoprevir) og 17X03 Behandling med legemiddel J05AX69 (Sofosbuvir, Velpatasvir) er lagt til.

Om STG-systemet

Opphold kategoriseres og poengberegnes gjennom DRG-systemet. På samme måte blir særtjenestene kategorisert og poengberegnet gjennom STG-systemet (Særtjenestegrupper).

STG-systemet bygger på samme rammeverk som DRG-systemet, og det er samme tekniske grupperingskomponent som forestår selve grupperingen. Forskjellen ligger i gruppedefinisjonene og at det er to ulike entiteter som er gjenstand for gruppering. Også STG-systemet er diagnoseorientert og kunne således også fortjene navnet «diagnoserelaterte grupper». Ulike navn er imidlertid hensiktsmessig for å fremheve at det er snakk om ulike systemer for ulike hovedtyper av aktivitet. 

Sist faglig oppdatert: 9. april 2019