STG-logikk definisjonstabeller

​Fil​Forklaring
DefinitionData STG 2018 planning_ v4 (Excel)

​Foreløpig sett av tabeller som danner grunnlag for STG-logikk 2018.

​DefinitionData STG 2017 v10 Publisert (XLSX)

Sett av tabeller som danner grunnlag for STG-logikk 2017. Det er gjort følgende endringer knyttet til STG-er for legemidler for å lukke avvik mellom ISF regelverk, STG-logikk og aktivitetsdata: 

  • D70 Agranulocytose og nøytropeni er lagt inn som aktuell tilstand ved pasientadministrert legemiddelbehandling med immunstimulerende midler STG RS03
  • L40.5 Psoriasis med artropati korrigert gruppering til STG HS01 Pasientadministrert legemiddelbehandling ved revmatologiske lidelser
  • I tillegg er det gjort noen andre mindre tekniske justeringer

- per 31. august 2017

Om STG-systemet

Opphold kategoriseres og poengberegnes gjennom DRG-systemet. På samme måte blir særtjenestene kategorisert og poengberegnet gjennom STG-systemet (Særtjenestegrupper).

STG-systemet bygger på samme rammeverk som DRG-systemet, og det er samme tekniske grupperingskomponent som forestår selve grupperingen. Forskjellen ligger i gruppedefinisjonene og at det er to ulike entiteter som er gjenstand for gruppering. Også STG-systemet er diagnoseorientert og kunne således også fortjene navnet «diagnoserelaterte grupper». Ulike navn er imidlertid hensiktsmessig for å fremheve at det er snakk om ulike systemer for ulike hovedtyper av aktivitet. 

Sist faglig oppdatert: 17. oktober 2017