Endringsskjema

Ved forespørsler om nye STG-er eller endringer i STG-systemet skal dette skjemaet benyttes. 

STG-logikk - hvordan lese tabellene

Helsedirektoratet har publisert en veiledning til STG-logikken og logikktabellene

STG-logikk definisjonstabeller

​Fil​Forklaring
​DefinitionData STG 2019 PR1a (Excel)

Tabeller som danner grunnlag for STG-logikk 2019.

Følgende er endret fra foreløpig versjon:

  • ATC-kodene er implementert. 
  • Ny STG: XS06 Fjernmonitorering og asynkron telemedisinsk oppfølging av pasienter med andre tilstander.
  • Endring av innhold i STG JS03 Asynkron telemedisinsk oppfølging og behandling av pasienter med kroniske sår.
Definition Data STG 2018 PR1e per 18. desember 2018 (Excel)

Tabeller som danner grunnlag for STG-logikk 2018. 

Det er opprettet nye særkoder slik at alle virkestoffer for legemiddelbehandling som RHFene har ansvar for har særkode. STG-logikken er oppdatert etter endringer i beslutningsforum for nye metoder per 19. november 2018.

DefinitionData STG 2017 v11 - per 15. januar 2018 (Excel)

Sett av tabeller som danner grunnlag for STG-logikk 2017. Det er gjort følgende endringer knyttet til STG-er for legemidler for å lukke avvik mellom ISF regelverk, STG-logikk og aktivitetsdata:

  • Særkodene 17X02 Behandling med legemiddel J05AX68 (Elbasvir, Grazoprevir) og 17X03 Behandling med legemiddel J05AX69 (Sofosbuvir, Velpatasvir) er lagt til.

Om STG-systemet

Opphold kategoriseres og poengberegnes gjennom DRG-systemet. På samme måte blir særtjenestene kategorisert og poengberegnet gjennom STG-systemet (Særtjenestegrupper).

STG-systemet bygger på samme rammeverk som DRG-systemet, og det er samme tekniske grupperingskomponent som forestår selve grupperingen. Forskjellen ligger i gruppedefinisjonene og at det er to ulike entiteter som er gjenstand for gruppering. Også STG-systemet er diagnoseorientert og kunne således også fortjene navnet «diagnoserelaterte grupper». Ulike navn er imidlertid hensiktsmessig for å fremheve at det er snakk om ulike systemer for ulike hovedtyper av aktivitet. 

Sist faglig oppdatert: 19. desember 2018