STG-logikk definisjonstabeller

​Fil​Forklaring
DefinitionData STG 2017 v09 Publisert (XLSX)Sett av tabeller som danner grunnlag for STG-logikk 2017​

Om STG-systemet

Opphold kategoriseres og poengberegnes gjennom DRG-systemet. På samme måte blir særtjenestene kategorisert og poengberegnet gjennom STG-systemet (Særtjenestegrupper).

STG-systemet bygger på samme rammeverk som DRG-systemet, og det er samme tekniske grupperingskomponent som forestår selve grupperingen. Forskjellen ligger i gruppedefinisjonene og at det er to ulike entiteter som er gjenstand for gruppering. Også STG-systemet er diagnoseorientert og kunne således også fortjene navnet «diagnoserelaterte grupper». Ulike navn er imidlertid hensiktsmessig for å fremheve at det er snakk om ulike systemer for ulike hovedtyper av aktivitet. 

Sist faglig oppdatert: 16. mai 2017

skriv ut del på facebook del på twitter