STG-logikk definisjonstabeller

​Fil​Forklaring
Definition Data STG 2018 PR1a (Excel)

Tabeller som danner grunnlag for STG-logikk 2018. Kodeverksendringer (inkludert særkoder) for 2018 er implementert, og ny STG for oppfølging og monitorering av epilepsipasienter er opprettet.

DefinitionData STG 2017 v11 - per 15. januar 2018 (XLSX)

Sett av tabeller som danner grunnlag for STG-logikk 2017. Det er gjort følgende endringer knyttet til STG-er for legemidler for å lukke avvik mellom ISF regelverk, STG-logikk og aktivitetsdata:

  • Særkodene 17X02 Behandling med legemiddel J05AX68 (Elbasvir, Grazoprevir) og 17X03 Behandling med legemiddel J05AX69 (Sofosbuvir, Velpatasvir) er lagt til.

Om STG-systemet

Opphold kategoriseres og poengberegnes gjennom DRG-systemet. På samme måte blir særtjenestene kategorisert og poengberegnet gjennom STG-systemet (Særtjenestegrupper).

STG-systemet bygger på samme rammeverk som DRG-systemet, og det er samme tekniske grupperingskomponent som forestår selve grupperingen. Forskjellen ligger i gruppedefinisjonene og at det er to ulike entiteter som er gjenstand for gruppering. Også STG-systemet er diagnoseorientert og kunne således også fortjene navnet «diagnoserelaterte grupper». Ulike navn er imidlertid hensiktsmessig for å fremheve at det er snakk om ulike systemer for ulike hovedtyper av aktivitet. 

Sist faglig oppdatert: 17. oktober 2017