Regelverket for finansiering av poliklinisk radiologi for både offentlige og private aktører finnes på Helfo sine hjemmesider. Her ligger også excel-ark med kobling mellom NCRP-kode og refusjonskategori.

Offentlige helseinstitusjoner - regelverk og oversikt over radiologiske koder med refusjonskategorier (Helfo.no)

Private røntgeninsitutt - regelverk og oversikt over radiologiske koder med refusjonskategorier (Helfo.no)

Direktoratet for e-helse har ansvar for å oversikten over de til enhver tid gjeldende NCRP-kodene. De finnes i et nedlastbart excel-ark (ehelse.no).  

Sist faglig oppdatert: 8. mars 2017