​Fra 1. januar 2017 trådde forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta i kraft. Den inneholder alle bestemmelser om egenandeler og pasientbetaling for poliklinisk helsehjelp. Bestemmelsene om dette i dagens poliklinikkforskrift, trådde ut av kraft fra samme tidspunkt.

Det er ikke endringer for innrapportering av egenandeler og pasientbetaling for poliklinisk helsehjelp. Egenandeler skal rapporteres til Helfo, og inngår i ordningen for frikort for egenandelstak 1. Innrapportering til NPR skal skje i henhold til dagens krav og praksis.

Her kan du finne mer informasjon om regelverk og takster for sykehus og poliklinikk (Helfo.no)

Takstkode Beskrivelse av takstenEgenandel
​201bPoliklinisk helsehjelp som vert ytt av legar, psykologar, tannlegar, sjukepleiarar, jordmødrer, fysioterapeutar, ergoterapeutar, kliniske ernæringsfysiologar og audiografar, ortoptistar og optikarar. Ved Psykiatrisk poliklinikk og ruspoliklinikk omfattar dette også poliklinisk helsehjelp ytt av sosionomar, pedagogar, vernepleiarar og personell med anna relevant høgskule- og universitetsutdanning.345 kr​
​202Gransking av bilete frå radiologisk undersøking, ultralydundersøking ved spesialavdeling og nukleærmedisinsk undersøking.​245 kr
​TakstkodeBeskrivelse av taksten​​Pasientbetaling
 201c​Gebyr når pasienten ikkje møter ​690 kr
​201d​Gebyr når pasienten ikkje møter innan psykiatri eller rusbehandling345 kr​
​203​Betaling for kopi eller utskrift av pasientjournal
​204b​Bandasjemateriell og bedøvingsmiddel​75 kr
Takstkode​Beskrivelse av takstenPasientbetaling
​B23d​sterilisering av kvinner utan medisinsk indikasjon​6079 kr
​B23i​sterilisering av kvinner med medisinsk indikasjon​75 kr
​B10b​sterilisering av menn ​1268 kr
​B53 assistert befrukting, for kvar einskild av totalt tre freistnader​1500 kr
​E07​​fyrste kirurgiske innsetjing av implantat, om marginal periodontitt er hovedgrunnen for tanntapet​6500 kr
​E08​kvar påfylgjande kirurgiske innsetjing av implantat, om marginal periodontitt er hovudgrunnen for tanntapet2550 kr​

Sist faglig oppdatert: 22. januar 2018