​Fra 1. januar 2017 trådde forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta i kraft. Den inneholder alle bestemmelser om egenandeler og pasientbetaling for poliklinisk helsehjelp. Bestemmelsene om dette i dagens poliklinikkforskrift, trådde ut av kraft fra samme tidspunkt.

Det er ikke endringer for innrapportering av egenandeler og pasientbetaling for poliklinisk helsehjelp. Egenandeler skal rapporteres til Helfo, og inngår i ordningen for frikort for egenandelstak 1. Innrapportering til NPR skal skje i henhold til dagens krav og praksis.

Pasientbetaling for hormonspiral

I poliklinikk er det ikke anledning til å kreve pasientbetaling for hormonspiral dersom den settes inn av medisinske grunner. I disse tilfellene skal spiralen betales av spesialisthelsetjenesten og ikke av pasienten.

Hva pasienter skal betale av egenandel og pasientbetaling for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten reguleres av forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta.

Egenandel er betaling fra pasienten som inngår i Frikort egenandelstak 1-ordningen. Pasientbetaling er annen betaling som kan kreves av pasienten, og som ikke inngår i frikortordningen.

Poliklinikkene kan bare kreve betaling for det som framgår av denne forskriften. Siden det ikke framgår av forskriften at det kan kreves pasientbetaling for medisinske implantat eller legemidler, anser Helsedirektoratet at det ikke kan ikke kreves pasientbetaling for hormonspiral dersom den settes inn av medisinske grunner. En medisinsk grunn kan for eksempel være behandling av en blødningsforstyrrelse. I disse tilfellene skal spiralen betales av spesialisthelsetjenesten og ikke av pasienten.

Her kan du finne mer informasjon om regelverk og takster for sykehus og poliklinikk (Helfo.no)

Takstkode Beskrivelse av takstenEgenandel
​201bPoliklinisk helsehjelp som vert ytt av legar, psykologar, tannlegar, sjukepleiarar, jordmødrer, fysioterapeutar, ergoterapeutar, kliniske ernæringsfysiologar og audiografar, ortoptistar og optikarar. Ved Psykiatrisk poliklinikk og ruspoliklinikk omfattar dette også poliklinisk helsehjelp ytt av sosionomar, pedagogar, vernepleiarar og personell med anna relevant høgskule- og universitetsutdanning.351 kr​
​202Gransking av bilete frå radiologisk undersøking, ultralydundersøking ved spesialavdeling og nukleærmedisinsk undersøking.​250 kr
​TakstkodeBeskrivelse av taksten​​Pasientbetaling
 201c​Gebyr når pasienten ikkje møter 702 kr
​201d​Gebyr når pasienten ikkje møter innan psykiatri eller rusbehandling351 kr​
​204b​Bandasjemateriell og bedøvingsmiddel​75 kr
Takstkode​Beskrivelse av takstenPasientbetaling
​B23d​sterilisering av kvinner utan medisinsk indikasjon​6079 kr
​B23i​sterilisering av kvinner med medisinsk indikasjon​75 kr
​B10b​sterilisering av menn ​1268 kr
​B53 assistert befrukting, for kvar einskild av totalt tre freistnader​1500 kr
​E07​​fyrste kirurgiske innsetjing av implantat, om marginal periodontitt er hovedgrunnen for tanntapet​6500 kr
​E08​kvar påfylgjande kirurgiske innsetjing av implantat, om marginal periodontitt er hovudgrunnen for tanntapet2550 kr​

Sist faglig oppdatert: 13. juni 2018