​Når demensplanen er gjennomført i 2020 skal ansatte som yter tjenester til personer med demens ha fått grunnleggende opplæring om demens.

ABC-modellen

Studiemodellen ABC er utviklet og administeres av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Modellen innebærer at deltakerne selv leser studiehefter og møtes regelmessig i selvstyrte, tverrfaglige studiegrupper for å løse refleksjonsoppgaver. Studiemateriellet er beregnet på ansatte både med og uten helsefaglig utdanning.

Nå har det kommet en ny og oppdatert versjon av den populære Demensomsorgens ABC, som er en del av ABC-opplæringen, der over 30 000 helsearbeidere over hele landet har fått sin kompetanseheving.

Les mer om ABC-modellen og bestill opplæringsmateriell (aldringoghelse.no).

Fagbrev med ABC-modellen

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har utviklet et opplæringsprogram som gir ABC-deltakere uten helsefaglig utdanning mulighet til å ta fagbrev og få autorisasjon som helsefagarbeidere. Programmet heter «Jeg vil bli helsefagarbeider – med ABC til fagbrev» (aldringoghelse.no), og følger nasjonale læreplaner for helsefagarbeiderutdanningen.

Opplæringsverktøyet «Dette må jeg kunne»

«Dette må jeg kunne» (aldringoghelse.no) er et opplæringsverktøy utviklet av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse som er rettet mot ufaglærte som jobber i helse- og omsorgstjenesten. Verktøyet gir en introduksjon til helse- og omsorgsarbeid, og målet er å sikre at alle som arbeider i helse- og omsorgstjenesten har et minimum av relevant helsefaglig basiskunnskap.

Sist faglig oppdatert: 13. desember 2018