Søknad om godkjenning av organdonasjon beregnet for transplantasjon (DOC)

Send utfylt søknad og tilhørende dokumentasjon til postmottak5010SPST@helsedir.no

Forskrift om kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet for transplantasjon (lovdata.no) trådte i kraft 1. januar 2014. Forskriftens formål er å sikre et sterkt vern av menneskers helse gjennom kvalitets- og sikkerhetsstandarder for humane organer beregnet for transplantasjon til mennesker.

Forskriften er en implementering av EU-direktiv 2010/53/EU - Organdirektivet (PDF) om kvalitets- og sikkerhetsstandarder for menneskelige organer til transplantasjon.

Helsedirektoratet godkjenner virksomheter etter forskriften. 

Direktoratet gjør oppmerksom på at virksomhetene innen 1. april hvert år skal rapportere sine aktiviteter til Helsedirektoratet. Rapporten skal informere om antall levende og avdøde donorer og type og antall organer som er uttatt, transplantert, kassert og utvekslet med EU- og EØS-medlemsland og tredjeland.

Rikshospitalet er den som sentralt har fått innrapportert på nasjonal basis, og slik kan det fortsette. Rikshospitalet kan i sin tur innrapportere det samlede resultatet til Helsedirektoratet senest 1. april og vi anser da at kravet i vedtaket er opprettholdt. Dette innebærer at samtlige virksomheter bør ha rapportert inn til rikshospitalet innen  1. mars for at Rikshospitalet kan rekke å overholde fristen som er fastsatt i vedtaket.

Brev fra Helsedirektoratet

Rundskriv til forskrift om dødsdefinisjonen

Sist faglig oppdatert: 14. februar 2017