Nasjonale faglige retningslinjer

Nasjonale faglige retningslinjer

De fleste blir friske av behandling med antibiotika. Ved utbredt sykdom som nevroborreliose er det imidlertid vist at mange har restsymptomer etter avsluttet antibiotikabehandling.

I skolemedisinen tolkes dette som symptomer etter en skade i nervesystemet, såkalt post-lyme disease syndrom, mens alternativ medisinere mener dette er utrykk for en pågående kronisk infeksjon som må behandles med langvarige antibiotikakurer.

Kunnskapsgrunnlaget

En svensk kunnskapsoppsummering fra 2013 (sbu.se) viser at man ikke har gode studier som viser effekt av langvarig antibiotikabehandling, men kunnskapsgrunnlaget er svakt og det trengs mer forskning for å avklare dette spørsmålet.

Det er behov for mer kunnskap om sykdommer forårsaket av flått, herunder diagnostikk og behandling. Helsedirektoratet arbeider sammen med brukerorganisasjonene og fagmiljø nasjonalt og internasjonalt for å øke kunnskapen.

 

 

Sist faglig oppdatert: 5. mai 2017