​Selv om risikoen for ebolasmitte i Norge er liten, er det viktig at helsepersonell har faktakunnskap de kan videreformidle og vet hva de skal gjøre ved mistanke om smitte.

Fakta om ebola

Derfor er det viktig at helsepersonell, som er i daglig kontakt med befolkningen, har god kjennskap til fakta om ebola og vet hvor de kan finne mer informasjon. Folkehelseinstituttet har laget mye god informasjon på nett som oppdateres fortløpende og kan være en god støtte for helsepersonell.

Folkehelseinstituttets informasjon om ebola (fhi.no)

Smittevernvakten

Helsepersonell må også være godt kjent med hva de skal gjøre ved mistanke om smitte: Sørg for å isolere pasienten og ta straks kontakt med smittevernvakten ved Folkehelseinstituttet​.

Informasjon og råd til helsepersonell ved mistanke om ebolasmitte (fhi.no)

Sist faglig oppdatert: 5. august 2016