Her finner du informasjon om hvordan søke om turnuslisens og godkjenning av turnus gjennomført i Norge (bevitnelsesskjema).

​Turnustjenesten for kiropraktor er regulert i forskrift av 21. desember 2000 (lovdata.no) om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som ortopediingeniør og kiropraktor.

Helsedirektoratet har det overordnede ansvaret for turnustjenesten. Oppdaterte retningslinjer mangler. Tidligere retningslinjer fra Statens Helsetilsyn IK-10/2001 av oktober 2001 brukes fortsatt som veiledende retningslinjer for turnustjenesten.

Tilskudd for veiledning – turnustjeneste for kiropraktorer

Sist faglig oppdatert: 20. mars 2017