Det vil komme en elektronisk løsning for innsendelse av søknad om spesialistgodkjenning etter nytt regelverk. Denne er dessverre ikke klar enda. Hvis du ønsker å søke om spesialistgodkjenning etter ny ordning før den elektroniske løsningen er på plass kan du benytte:

(Åpne PDF-ene, fyll inn feltene og lagre – ikke skriv ut PDF-ene og fyll inn for hånd.)

Dersom du ønsker at andre skal kunne opptre på dine vegne når det gjelder søknad, må du legge ved skjema for fullmakt (DOC).

Søknaden og bekreftelsen på gjennomført tjeneste sendes til godkjenning@helsedir.no.

Sist faglig oppdatert: 20. mars 2019