Kompetanseportalen har allerede vært i bruk for LIS1, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunetjenesten. Denne portalen skal også brukes videre for LIS i kommuner og private/ideelle og vil bli gjort tilgjengelig i løpet av mars 2019. Portalen vil inneholde læringsmål samt Helsedirektoratets anbefalte læringsaktiviteter.

All dokumentasjon, oppfølging og godkjenning av læringsmål skal skje digitalt. Når LIS er ferdig med spesialistløpet, alle læringsmål er godkjent og alle betingelser oppfylt kan søknad om spesialistgodkjenning sendes inn.

Det vil komme en elektronisk løsning for innsendelse av søknad om spesialistgodkjenning fra kompetanseportalen. Frem til denne er på plass, må det søkes manuelt. Her er søknadskjema og fremgangsmåte.

Se informasjon om portalen på liskommune.no.

Helsedirektoratet har sendt brev til kommuner og fylkesmenn med informasjon om kompetanseportalen for leger i spesialisering i allmennmedisin, arbeidsmedisin eller samfunnsmedisin:

Brev til kommuner og fylkesmenn mars 2019 (DOC)

Vedlegg - Brukermanual for leder (PDF)

Sist faglig oppdatert: 21. mars 2019