​Trenger du bekreftelse på din autorisasjonsstatus til privat bruk eller til arbeidsgiver i Norge, kan du selv ta utskrift fra Helsepersonellregisteret (HPR).

Helsedirektoratet sender primært CCPS til kompetente myndigheter i andre land, f.eks. hvis du skal søke om autorisasjon i et annet land.

Norske statsborgere utdannet i Norge som skal arbeide i Danmark, Sverige eller Finland trenger ikke CCPS i henhold til avtale mellom disse landene.

Leger som har fullført medisinutdanning i perioden mellom endringen av turnustjenesten for leger 1. desember 2012 og 19. juni 2014 vil få CCPS som bekrefter at de oppfyller vilkårene i henhold til EU-direktivet 2005/36/EC.

Saksbehandlingstiden for CCPS er 4 uker. Du vil motta en bekreftelse når CCPS er sendt.

Søk om Certificate of Current Professional Status (Altinn)

 

Sist faglig oppdatert: 16. november 2017