Søk om autorisasjon

Omsorgsarbeiderutdannelsen eksisterer ikke lenger i Norge. Du må isteden søke om autorisasjon som helsefagarbeider.

Søknad om konvertering av autorisasjon

Omsorgsarbeiderutdannelsen eksisterer ikke lenger i Norge. Hvis du allerede har autorisasjon som omsorgsarbeider, og ønsker å konvertere denne til autorisasjon som helsefagarbeider, søker du om dette i Altinn

  1. Velg yrkesgruppe «Helsefagarbeider» og godkjenningstype «Autorisasjon/Lisens». 
  2. Der du får beskjed om å laste opp vitnemål, legger du isteden ved et word-dokument der du skriver at du søker konvertering.

Sist faglig oppdatert: 28. mars 2017