En rusmiddelpolicy er et effektivt verktøy for å forebygge risikofylt rusmiddelbruk blant arbeidstakere. Dette kan bidra til:

  • Sikkerhet og kvalitet i tjenester og tilbud til befolkningen
  • Trygge og inkluderende arbeidsmiljøer
  • Styrking av  virksomhetens omdømme
  • Reduksjon i sykefravær og nedsatt yteevne på jobb grunnet rusmiddelbruk
  • Forebygging av rusmiddelproblemer blant ansatte
  • Forebygging av utstøting gjennom å fange opp ansatte med risikofylt rusmiddelbruk før det utvikler seg til et problem

Regulering av alkoholbruk i jobbsammenheng har stor oppslutning blant norske arbeidstakere. En befolkningsundersøkelse gjennomført av Folkehelseinstituttet viser at mer enn 9 av 10 (95 %) ønsker retningslinjer for alkoholbruk i arbeidstiden, og nær 7 av 10  ønsker retningslinjer for alkoholbruk i jobbrelaterte situasjoner utenom ordinær arbeidstid.  8 av 10 (83%)  mener at arbeidsplassen bør ha ordninger for ansatte med problemer knyttet til alkoholbruk (Moan og Halkjelsvik 2016).

Under følger en veiviser som forklarer hvordan man kan etablere, utforme og implementere en rusmiddelpolicy tilpasset arbeidsplassen.

Sist oppdatert: 11. mars 2019