Nettkurs i volds- og overgrepshåndtering

Na​​sjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) utarbeider nettkurset i volds- og overgrepshåndtering. Leger og helsepersonell i legevakt må gjennomføre kurset innen 1.5.2020.

Kurslenke: Nettkurs i volds- og overgrepshåndtering (uni.no)​

Kursgodkjenning:

  • Lege: Godkjent av Legeforeningen som 8 timers tellende kurs for alle spesialiteter som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
  • Sykepleier: Godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meriterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 8 timer.
  • Helsesekretær: Godkjent av Helsesekretærforbundet som 8 timers tellende kurs til klinisk fagstige for autoriserte helsesekretærer.  

Varighet: 6-8 timer

Kursbevis: Kurset er i utgangspunktet et åpent kurs uten kursavgift, men for de som trenger kursbevis og å få dokumentasjon på oppfylt kompetansekrav etter akuttmedisinforskriften, kreves påmelding og betaling av et administrasjonsgebyr på kr 250. Dette gebyret blir dekket av tilskuddsordningen til kommunene.

Last ned kursbeviset i kursportalen (krever pålogging).

Overgangsordninger for kurs

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (uni.no) arrangerer tre andre kurs som i en overgangsperiode godkjennes:

  • Nettkurs for fastleger om vold i nær relasjon: Kurset skal styrke fastlegenes kompetanse i forebygging, avdekking og oppfølging av både utsatte og utøvere av vold i nære relasjoner. Kurs som er gjennomført innen 31.12.2017 godkjennes.
  • Grunnkurs for overgrepsmottak. To-dagers grunnkurs for helsepersonell som arbeider i overgrepsmottakene. Kurset har hovedfokus på seksuelle overgrep, men vold i nær relasjon er også dekket. Over 900 personer tatt dette kurset, og mange av dem arbeider i legevakt. Kurs som er gjennomført i perioden 1.1.2013-31.12.2017 godkjennes.
  • Spesialkurs om vold i nær relasjon. Nklm har til nå gjennomført fire slike kurs. Mange av deltakerne arbeider i legevakt. Kurs som er gjennomført i perioden 1.1.2013-31.12.2017 godkjennes.

Helsepersonell får disse kursene registrert ved å sende kursdokumentasjon til Akuttmedisinkurs@helsedir.no.

Helsepersonell som har andre kurs eller utdanninger med tilsvarende faginnhold kan søke Helsedirektoratet om godkjenning. Kursprogram og kursbevis sendes til Akuttmedisinkurs@helsedir.no.

Sist faglig oppdatert: 7. april 2017